Ευρω-προειδοποίηση για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων στην Ελλάδα

Προειδοποιητική επιστολή έστειλε στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.

Η οδηγία απαιτεί από τα κράτη - μέλη να καθορίσουν και να εφαρμόσουν ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα νέα και τα υφιστάμενα κτήρια, να εξασφαλίσουν την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων και να επιβάλουν την τακτική επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Επιπλέον, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, απαιτεί από τα κράτη - μέλη να εξασφαλίζουν ότι όλα τα νέα κτήρια θα είναι «σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας» (nZEBs) από το 2021 και μετά (από το 2019 για τα δημόσια κτήρια).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση