Ευφυής Γεωργία: Τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη του συστήματος gaiasense

Τα επίπεδα υπηρεσιών του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που παρέχει καθώς και τις δυνατότητες της ευφυούς γεωργίας στην εποχή της Πράσινης Συμφωνίας και της νέας ΚΑΠ, παρουσίασαν σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ και η NEUROPUBLIC, σε κοινή εκδήλωση που διοργάνωσαν την Τετάρτη 7/7/2021 στο «Πολυαγρόκτημα Γη μας» στον Μαραθώνα, στα αγροτεμάχια του οποίου έχουν εγκατασταθεί τηλεμετρικοί σταθμοί του συστήματος.

Σκοπός της εκδήλωσης, η οποία διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ενημερωτικού προγράμματος ΚΑΠ3D «ΚΑΠ για οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα», το οποίο υλοποιεί η GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ με την υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, να γνωρίσουν οι άνθρωποι της ενημέρωσης τι σημαίνει στην πράξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα και να κατανοήσουν τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που παρέχει, μέσα από το gaiasense, ένα από τα πιο επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Την εκδήλωση άνοιξε η Γενική Διευθύντρια της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, Έλλη Τσιφόρου, η οποία παρουσίασε το πρωτοπόρο, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, σχήμα της GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ εξηγώντας ότι η εταιρεία αποτελεί μία ισχυρή συμμαχία μεταξύ του πρωτογενούς, του τραπεζικού και του τεχνολογικού τομέα, που εκπροσωπούνται αντίστοιχα από 71 αγροτικούς συνεταιρισμούς, τη θυγατρική του Ομίλου Τραπέζης Πειραιώς Εξέλιξη ΑΕ και την εταιρεία NEUROPUBLIC AE. «Αιχμή των προσπαθειών της εταιρείας είναι να φέρει τη γνώση και την καινοτομία στην ελληνική γεωργία μέσω των ψηφιακών λύσεων που αναπτύσσει ο τεχνολογικός μας εταίρος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Τη σκυτάλη έλαβε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της NEUROPUBLIC, Ρόζα Γαργαλάκου, η οποία παρουσίασε την εταιρεία αλλά και τα βήματα εξέλιξης του συστήματος ευφυούς γεωργίας από το 2012, δηλαδή πολύ πριν η ευφυής γεωργία γίνει πανευρωπαϊκός στόχος, μέχρι και σήμερα. Η ίδια ανέφερε ότι «το γεγονός ότι το gaiasense έχει διακριθεί ως καλή πρακτική από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφαρμόζεται και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά βρήκε και υποστήριξη στα πρώτα του βήματα από αγρότες και επιστήμονες, μας ενθαρρύνει να προχωράμε».

Ο Θανάσης Δεδούσης, Γενικός Διευθυντής του Πολυαγροκτήματος «Γη μας», παρουσίασε τη μακρά ιστορία του αγροκτήματος και τόνισε, ως χρήστης του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense, ότι «η έγκαιρη πληροφόρηση και τα τεχνολογικά δεδομένα είναι ζωτικής σημασίας και στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Γι' αυτό και αποφασίσαμε να εφαρμόσουμε την τεχνολογία ευφυούς γεωργίας μέσω του συστήματος gaiasense».

Αφετηρία για τις κεντρικές παρουσιάσεις της εκδήλωσης ήταν αυτή της κα Τσιφόρου, η οποία αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής και ειδικότερα στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ευφυής γεωργία στον πράσινο μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της νέας ΚΑΠ, η οποία θέτει την ψηφιοποίηση ως οριζόντιο στόχο. Επίσης, παρουσίασε τα βασικά εργαλεία της ΚΑΠ που θα εφαρμοστεί από το 2023, για τη στήριξη της ευφυούς γεωργίας και συμβουλευτικής.

Στη συνέχεια, ο Επικεφαλής Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας της NEUROPUBLIC, Φώτης Χατζηπαπαδόπουλος, αναφέρθηκε στην ευφυή γεωργία ως μία διαδικασία που ξεκινά από τη διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής, για να φτάσει, μέσα από τη λήψη «ευφυών» αποφάσεων και τις εφαρμογές ακριβείας στο χωράφι, σε σημαντικά οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη όπως η μείωση του κόστους των εισροών, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας αλλά και ο ηπιότερος περιβαλλοντικός και κλιματικός αντίκτυπος της παραγωγικής διαδικασίας.

Έπειτα, στελέχη της NEUROPUBLIC, παρουσίασαν τις πηγές συλλογής δεδομένων που χρησιμοποιεί το gaiasense για να προσφέρει στον αγρότη την κατάλληλη συμβουλή λίπανσης, φυτοπροστασίας και άρδευσης. Πιο αναλυτικά, ο Επικεφαλής του τμήματος Παρατήρησης Γης Γιώργος Ευσταθίου εστίασε στη δορυφορική παρακολούθηση των καλλιεργειών και τα οφέλη που προσφέρει, ενώ ο Επικεφαλής του τμήματος Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things) Στέργιος Δήμου-Σακελλαρίου αναφέρθηκε στη συλλογή δεδομένων από τους τηλεμετρικούς σταθμούς που είναι εγκαταστημένοι στα αγροτεμάχια, οι οποίοι λειτουργούν ως ευφυή συστήματα συλλογής δεδομένων ακριβείας από την καλλιέργεια. Τη σκυτάλη έλαβε ο Δημήτρης Τσεσμελής, Γεωπόνος, ο οποίος παρουσίασε τον σημαντικό ρόλο των μετεωρολογικών δεδομένων στη διαχείριση του νερού κατά την παραγωγική διαδικασία.

Τον απαραίτητο ρόλο του γεωργικού συμβούλου στο σύστημα ευφυούς γεωργίας gaiasense τόνισε ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Έργων Ευφυούς Γεωργίας της εταιρείας, Κώστας Μίχος. Όπως εξήγησε, για την εφαρμογή συμβουλών ευφυούς άρδευσης, φυτοπροστασίας και λίπανσης είναι απαραίτητη η συμβολή των γεωργικών συμβούλων καθώς η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της.

Τον τρόπο με τον οποίο η ευφυής γεωργία μπορεί να γίνει προσβάσιμη σε κάθε αγρότη, όσο μικρή και αν είναι η εκμετάλλευσή του, μέσω του συνδρομητικού μοντέλου που εφαρμόζει το gaiasense απαλλάσσοντάς τον από το επενδυτικό κόστος, παρουσίασε ο κ. Χατζηπαπαδόπουλος. Ο ίδιος αναφέρθηκε, επιπλέον, στα διαφορετικά επίπεδα υπηρεσιών του gaiasense που συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στον εκδημοκρατισμό της ευφυούς γεωργίας και στην εξοικείωση των αγροτών με τα ψηφιακά εργαλεία της νέας εποχής. Ειδικότερα, στο 1ο επίπεδο, με την υπηρεσία gaiasense 1 και «με κόστος μόλις 30 ευρώ συν ΦΠΑ ετησίως, η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα gaiasense mobile app προσφέρει στον αγρότη σημαντική αγρονομική και περιβαλλοντική πληροφόρηση με μεγάλη ευκολία στη χρήση», ανέφερε. Το αμέσως επόμενο επίπεδο υπηρεσίας, το gaiasense 2, παρέχει ερμηνεύσιμες και αποτελεσματικές συμβουλές λίπανσης, φυτοπροστασίας και άρδευσης και το κόστος του υπολογίζεται με βάση τα στρέμματα αλλά και την εκάστοτε καλλιέργεια, με τον αγρότη να καταβάλλει μόνο μία μικρή ετήσια συνδρομή, η οποία κυμαίνεται μεσοσταθμικά μεταξύ 1-2% της ετήσιας αξίας παραγωγής της αγροτικής εκμετάλλευσης.

Ακολουθούν τα επόμενα επίπεδα υπηρεσιών του συστήματος, όπως το gaiasense 3, το οποίο παρέχει ολιστική συμβουλευτική με υπόβαθρο τα τεχνολογικά δεδομένα και την επεξεργασία τους για κάθε παράμετρο της παραγωγικής διαδικασίας και του γενικότερου επιχειρηματικού σχεδιασμού μίας αγροτικής εκμετάλλευσης, ενώ το gaiasense 4, το πιο ολοκληρωμένο επίπεδο, θα παρέχει, επιπλέον, πιστοποίηση, μέσω της ιχνηλάτισης των διαδικασιών που ακολουθούνται, δίνοντας, στην πραγματικότητα, ένα διαβατήριο στον αγρότη για μία όλο και πιο απαιτητική εγχώρια και διεθνή αγορά, στην οποία μπορεί να διεκδικήσει με αξιώσεις θέση και υψηλότερη αμοιβή.

Εκτός, όμως, από τα παραπάνω, παρουσίασε και μετρήσιμα οφέλη από τις μέχρι τώρα εφαρμογές του συστήματος ευφυούς γεωργίας gaiasense σε αγροτεμάχια στην Ελλάδα. Όπως τόνισε, σε κάποιες καλλιέργειες το συνολικό οικονομικό όφελος ξεπερνά και το 50% από τη μείωση των εισροών, την αύξηση της απόδοσης αλλά και τη βελτίωση της διαχείρισης κινδύνων και της ποιότητας.

Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν με τη ζωντανή επίδειξη της εφαρμογής gaiasense mobile app από τον Υπεύθυνο Εξωστρέφειας και Δικτύωσης της εταιρείας, κ. Βασίλη Πρωτονοτάριο, ο οποίος εξήγησε τα βασικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής αλλά και τον τρόπο λειτουργίας της.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη σε σταθμό ευφυούς γεωργίας εντός του αγροκτήματος, κατά την οποία οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον τεχνολογικό εξοπλισμό από τον οποίο αποτελείται, να θέσουν ερωτήματα και να λύσουν απορίες, ερχόμενοι πιο κοντά στη λειτουργία και τα οφέλη της τεχνολογικής επανάστασης που φέρνει η ψηφιοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας, μιας επανάστασης της οποίας ηγείται, από ελληνικής πλευράς, η NEUROPUBLIC με το gaiasense.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση