ΕΩΣ ΚΑΙ 150.000 ΕΥΡΩ Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ FARMERS MARKET

Χρηματοδότηση στις Αγορές Παραγωγών (Farmers’ Market) περιλαμβάνει το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, όπως, άλλωστε, σας είχε ενημερώσει την περασμένη εβδομάδα η Green Agenda. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, αυτή η ενίσχυση θα αγγίζει τα 150.000 ευρώ και θα πραγματοποιείται μέσα από τις εξής δύο δράσεις: α) Δημιουργία και ανάπτυξη βραχείων αλυσίδων εφοδιασμού (Δράση 1) και β) δημιουργία τοπικών αγορών (Αγορών Παραγωγών – Farmers’ Market, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία) (Δράση 2).

Δικαιούχοι των δράσεων ορίζονται σχήματα συνεργασίας φορέων με νομική οντότητα στην οποία θα προσδιορίζεται ο επικεφαλής εταίρος και θα διαθέτουν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας (σύμφωνο συνεργασίας). Τα μέλη των συνεργασιών μπορούν να είναι παραγωγοί, ενώσεις παραγωγών, επαγγελματικές οργανώσεις, μεταποιητές, έμποροι λιανικής, δήμοι, καταναλωτές και οργανώσεις τους.

Οι συνεργασίες που θα συσταθούν θα έχουν νομική οντότητα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και θα θεσπίσουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας (Σύμφωνο Συνεργασίας) με διακριτές διαδικασίες, υποχρεώσεις και δικαιώματα, καθώς και διαφανείς διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους.

Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου επιλέξιμα είναι:

– Τα άμεσα κόστη (όπως διαμόρφωση κτηριακών και λοιπών εγκαταστάσεων, διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και λοιπός απαραίτητος εξοπλισμός για την εγκατάσταση και τη λειτουργία του φορέα της συνεργασίας, δημιουργία και εγκατάσταση απαραίτητου λογισμικού για ηλεκτρονικό εμπόριο), που προκύπτουν για την υλοποίηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου.

– Δαπάνες ενεργειών προώθησης (όπως δημιουργία ιστοσελίδας, φυλλαδίου, διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε εκθέσεις).

Το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης μίας συνεργασίας στο πλαίσιο αυτού του μέτρου ανέρχεται σε 150.000 ευρώ. Για τις δαπάνες οργάνωσης και συντονισμού των συνεργασιών, το μέγιστο ύψος χρηματοδότησης αφορά το 100% των επιλέξιμων δαπανών. Για την υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο θα αφορά παραγωγική επένδυση, η ενίσχυση θα χορηγηθεί βάσει του κανόνα de minimis.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση