«Ηλέκτρα»: Έναρξη χρηματοδότησης για ενεργειακή αναβάθμιση δημοσιών κτηρίων

Την έναρξη της χρηματοδότησης από το Τ.Π.&Δανείων του ολοκληρωμένου εθνικού προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» για την υποστήριξη έργων ενεργειακής απόδοσης στα ιδιόκτητα κτήρια του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα σηματοδοτεί η από 22/12/2020 σύμβαση που υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Δημήτριο Σταμάτη και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων από τον  Ιωάννη Καλτσά.

Το μακρόπνοο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 500.000.000,00 ευρώ, θα υλοποιηθεί με τη χορήγηση επενδυτικών δανείων σε Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, καθώς και σε συμπράξεις αυτών σε όλη την Ελληνική Επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Τ.Π.&Δ. και της ΕΤΕπ.

Στηρίζοντας το βασικό σκοπό του προγράμματος, που είναι η συμβολή στην  επίτευξη του εθνικού ενδεικτικού στόχου ενεργειακής απόδοσης και στην προώθηση του υποδειγματικού ρόλου του Δημοσίου στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων του, το Τ.Π.&Δανείων εξακολουθεί να εκπληρώνει με συνέπεια το σημαίνοντα θεσμικό ρόλο του ως οργανισμός οικονομικής διαχείρισης και στήριξης της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, πάντα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση