Ηλεκτρονικά σχολικά παιχνίδια οικολογικής συνείδησης για τη θαλάσσια ρύπανση

Ηλεκτρονικά σχολικά παιχνίδια οικολογικής συνείδησης για τη θαλάσσια ρύπανση θα αναπτυχθούν από το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) της Ελλάδος. Τα παιγνίδια αυτά θα χρησιμοποιηθούν σε σχολεία στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ουαλία και τη Ρουμανία, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση οικολογικής συνείδησης σε μαθητές, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus έργου «Sea4All», υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση κριτικής σκέψης σε θέματα θαλάσσιας ρύπανσης στα σχολεία με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017.

Επικεφαλής του έργου είναι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) της Ελλάδος και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με έξι άλλους Οργανισμούς από τέσσερις διαφορετικές χώρες και οι οποίοι είναι οι εξής:

  • Το Ωκεανογραφικό Κέντρο (Ω.Κ.) του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Κύπρος).
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης και το Αρχιπέλαγος- Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου στη Σάμο (Ελλάδα).
  • Το Inspectoratul Scolar Judetean (Ρουμανία).
  • Το Πανεπιστήμιο του Cardiff (Ηνωμένο Βασίλειο).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τοπικά σχολεία από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Η εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος «Sea4All» πραγματοποιήθηκε στις 18 και 19 Ιανουαρίου του 2018 στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου.

Διδακτικό υλικό στα σχολεία

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, ενώ θα χρησιμοποιεί σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Sea4All» θα αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό με τη συνεργασία ειδικών επιστημόνων σε τρία επιστημονικά πεδία:

Πρώτα, οι εκπαιδευτικοί θα διαμορφώσουν τη διδακτική ύλη και το υλικό, το οποίο θα εμπλουτιστεί με επιστημονικά στοιχεία και μελέτες. Ο εμπλουτισμός θα γίνει σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες σε θέματα θαλάσσιας και παράκτιας ρύπανσης.

Κατόπιν, με τη συνδρομή ειδικών στην ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων θα παρουσιάζεται το υλικό αυτό και θα χρησιμοποιείται με καινοτόμα ηλεκτρονικά εργαλεία.

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα βασίζονται σε περιβαλλοντικές μελέτες και σε αναγνωρισμένες παιδαγωγικές μεθόδους – απαιτήσεις, προκειμένου να συμβάλουν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, καθώς και τη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης τους, μέσα από το παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τη διερευνητική μάθηση και τις δημιουργικές δραστηριότητες.

Σε αυτό το πλαίσιο θα διαμορφωθούν η εκπαίδευση, οι γνώσεις, το πολύπλευρο περιεχόμενο και τα εργαλεία, ώστε να μπορούν να απευθύνονται σε διαφορετικά επίπεδα και τύπους εκμάθησης.

Με αυτό τον τρόπο θα διευκολύνεται ο εκπαιδευτικός στόχος και θα λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα, οι σκοποί και οι προτιμήσεις των μαθητών. Οι διάφορες δραστηριότητες και τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα υποστηρίζουν τον ελεύθερο πειραματισμό, τη δημιουργία καινοτόμου περιεχομένου και αντικειμένων μέσα από την κριτική σκέψη, την εκπαιδευτική πρακτική, καθώς και την εκπαίδευση μέσα από το παιχνίδι.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα επικεντρωθεί κυρίως στη θαλάσσια ρύπανση, ενώ θα χρησιμοποιεί σενάρια για εμφάνιση πετρελαιοκηλίδων και επιπλέοντα αντικείμενα, και θα δοκιμαστεί σε συγκεκριμένα σχολεία πριν από την ευρεία χρήση του.

Οι μαθητές θα μπορούν να διαμορφώσουν μία σφαιρική άποψη των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ρύπανσης και θαλάσσιας ρύπανσης στο παρόν και στο μέλλον, μέσα από αναπαραστάσεις, κινούμενα σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες, ταινίες, ερωτηματολόγια κτλ.

Το Erasmus+ στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Χρηματοδοτεί κυρίως ανθρώπους για σπουδές, εκπαίδευση και εθελοντική εργασία στο εξωτερικό.

Επίσης, δίνει χρηματοδοτήσεις για συνεργασίες και προγράμματα ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιχειρήσεις, αρχές και Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, κυρίως για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης προωθώντας την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση