Ηλεκτρονική εφαρμογή για πράξεις χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία από τις 7 Οκτωβρίου, σε ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ ( http://dp.ypeka.gr/ ) η ηλεκτρονική υπηρεσία ανάρτησης και δημοσίευσης των Πράξεων Χαρακτηρισμού Δασικών Εκτάσεων και των Τοπογραφικών Διαγραμμάτων που τις συνοδεύουν, καθώς επίσης και των αποφάσεων των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.).

Σε δηλώσεις του ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, επεσήμανε:
«Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία που εγκαινιάζουμε στο ΥΠΕΚΑ, αποτελεί παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής στη Δημόσια Διοίκηση, ενώ η εφαρμογή συνιστά πρότυπο διαλειτουργικότητας για τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου.
Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο να έχει άμεση, πλήρη, λεπτομερή και ανεμπόδιστη πρόσβαση και γνώση των αποφάσεων που αφορούν Πράξεις Χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.
Βάζουμε γερά θεμέλια για να σπάσουμε τα δεσμά και της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας, με την διαλειτουργικότητα των συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.
Σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι, η επίτευξη αυτής της πρωτοπόρου δράσης για τα ελληνικά δεδομένα δεν κόστισε το παραμικρό στο Δημόσιο και τον Έλληνα πολίτη. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τις Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων τόσο του ΥΠΕΚΑ, όσο και του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που συνεργάστηκαν στενά για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εφαρμογής.
Το διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας για ένα άλλο Δημόσιο, αξιοκρατικό, ευέλικτο, αποτελεσματικό, σύγχρονο και φιλικό προς τον πολίτη, είναι ένα στοίχημα που κερδίζουμε καθημερινά.»

Επισημαίνεται ότι, η διαδικασία ανάρτησης και δημοσίευσης σχεδιάστηκε με τρόπο ώστε, μέσω ασφαλούς περιβάλλοντος, οι πιστοποιημένοι χρήστες - υπάλληλοι των Δασικών Υπηρεσιών της χώρας - να αναρτούν τις πράξεις χωρίς να απαιτείται να πληκτρολογούν τα στοιχεία ταυτότητας της Διοικητικής Πράξης Χαρακτηρισμού, ούτε να εισάγουν το αρχείο της Απόφασης. Τα στοιχεία αυτά είναι ήδη καταχωρημένα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αντλούνται αυτόματα από το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα, ενώ ο χρήστης καλείται με απλή και φιλική διαδικασία να εισάγει μόνο το Τοπογραφικό Διάγραμμα της Πράξης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!