Ηλεκτρονική καταγραφή δεδομένων για θαλάσσια απορρίμματα

Ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος και ειδικούς επιστήμονες, το οποίο επιτρέπει στους εθελοντές που παίρνουν μέρος σε καθαρισμούς ακτών να καταγράφουν εύκολα, γρήγορα και με σαφήνεια τα απορρίμματα που εντοπίζουν και συλλέγουν χρησιμοποιώντας το «έξυπνο» τηλέφωνο ή το tablet τους.

Την 23 και 24 Μαρτίου, στέλεχος της HELMEPA συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας (workshop) της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (European Environment Agency, EEA), στην Κοπεγχάγη, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ειδικοί ερευνητές και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανισμών και της ΕΕΑ που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στις Ευρωπαϊκές θάλασσες.

H ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή ονομάζεται Marine Litter Watch (MLW) και είναι ελεύθερα διαθέσιμη στο διαδίκτυο για κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη. Πέρα από την πρακτικότητά του, η αξία του MLW έγκειται στη συμβατότητά του με τη μεθοδολογία δειγματοληψίας που έχει αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την παρακολούθηση της ρύπανσης των ακτών με θαλάσσια απορρίμματα με έναν τυποποιημένο τρόπο, που θα εξασφαλίζει τη συλλογή επιστημονικά αξιοποιήσιμων δεδομένων.

Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η ρύπανση με θαλάσσια απορρίμματα είναι ένας από τους βασικούς δείκτες που λαμβάνονται υπόψη για την παρακολούθηση και βελτίωση της περιβαλλοντικής κατάστασης (environmental status) των ακτών και παράκτιων νερών των χωρών της ΕE, σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy Framework Directive, MSFD).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν εμπειρίες από δράσεις εθελοντικού καθαρισμού ακτών και συζήτησαν τις δυνατότητες ενσωμάτωσης σε αυτές αλλά και περαιτέρω βελτίωσης της χρηστικότητας του MLW. Κατέθεσαν επίσης ιδέες για την ευρύτερη δυνατή προσέλκυση εθελοντών σε εκστρατείες καθαρισμού ακτών και τις καταλληλότερες μεθόδους συντονισμού τους, με στόχο όχι μόνο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αλλά και την παραγωγή ποιοτικών και αξιοποιήσιμων δεδομένων, στα πρότυπα και τη λογική μιας «επιστήμης των πολιτών» (citizen science) που προωθείται τα τελευταία χρόνια σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Η HELMEPA, που έχει ήδη δοκιμάσει πιλοτικά τη χρήση του MLW σε εθελοντικούς καθαρισμούς, έχει σκοπό να αξιοποιήσει την πολυετή σχετική εμπειρία της αλλά και το μεγάλο δίκτυο των εθελοντών της προκειμένου να συμβάλλει στη διάδοση της χρήσης του MLW, αρχής γενομένης από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών, την οποία συντονίζει και φέτος το Μάιο, πανελλαδικά.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!