Ημερίδα για την ενίσχυση της εθνικής στρατηγικής στη Βιοοικονομία

Συνάντηση στο πλαίσιο της Μόνιμης Επιτροπής Γεωργικής Έρευνας (SCAR), της δράσης συντονισμού και υποστήριξης CASA που υποστηρίζει την SCAR, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας, διοργανώνει το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, στις 24 Μαΐου, στα Ιλίσια.

Η συνάντηση, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έχει ως κύριο στόχο τη μεταφορά εθνικών στρατηγικών για τη βιοοικονομία και την κυκλική οικονομία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και τη δημιουργία μιας εθνικής ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση εθνικού στρατηγικού σχεδίου.

Στη συνάντηση προβλέπεται η συμμετοχή περίπου 60 ατόμων μεταξύ των οποίων οι εθνικοί αντιπρόσωποι που δραστηριοποιούνται στις Ομάδες SCAR, οι εκπρόσωποι της Κοινότητας, του CASA, των ελληνικών Υπουργείων, του Ελληνικού Φόρουμ Βιοοικονομίας και της αγροτικής έρευνας και αγροτοβιομηχανίας. Οι γλώσσες εργασίας θα είναι η αγγλική και η ελληνική (θα παρασχεθεί μετάφραση).

 

Πρόγραμμα

9:00 – 9:30 Registration

9:30 – 11:00 SESSION 1

Moderator Dr. Loukia Ekateriniadou, Greek representative in SCAR Collaborative Working Group AHW

9:30 Official opening – Welcome, Dr. Kyprianidou, General Secretary GSRT

9:40 Official opening – Opening Speech, Dr. Georgios Karetsos, President DEMETER

9:50 Greetings, Sokratis Famellos, Deputy Minister Ministry of Environment, Energy and Climate Change

10:00 Key Note Speech: Introductions to the Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) and to the European Bioeconomy Strategy, Liutauras GUOBYS, Policy Officer, Bioeconomy Directorate, European Commission

10.35 – 11.00 Coffee break

11:00 – 12:50 SESSION 2

Moderator Prof. Michail Pavlidis, Greek representative in SCAR Strategic Working Group Fish

11:00 Setting the Bioeconomy R&I priorities in Europe - Experiences from EC Committees and other Strategic Bodies, Emmanouil Koukios, Greece

11.15 The Bioeconomy Stakeholders Manifesto, Dr. Christine Bunthof, Wageningen University and Research, the Netherlands

11:30 Bioeconomy Strategy Development: international learnings and progress to date, Dr. Maeve Henchion, TEAGASC, Ireland

12:00 Bioeconomy strategy in Germany, Dr. Alexandros Theodoridis, Project Management Juelich, Germany

12:15 Bioeconomy strategy in Italy, Annalisa Zezza, CREA, Italy

12:30 Greek Bioeconomy Forum, Electra Papadopoulou, Greece

12.45 - 13.30 Lunch

13:45 – 15:40 SESSION 3

Moderator Dr. Christine Bunthof, Leader of Work Package on Inclusiveness in SCAR CASA

13:30 CASA - Aims, activities, and progress in supporting SCAR to increase impact, Hanna Steffens, Project Management Juelich, Germany

13:45 SCAR Collaborative Working Group AHW, Dr. Loukia Ekateriniadou, Greece

13.55 SCAR Strategic Working Group Forest, Prof. Kalliopi Radoglou, Greece

14:05 SCAR Strategic Working Group Fish, Prof. Michail Pavlidis, Greece

14:15 SCAR Strategic Working Group Bioeconomy, Dr. Alexandros Theodoridis, Project Management Juelich, Germany

14:25 From Bioenergy to Bioeconomy: a Greek stakeholder's experience, Ioannis Fallas, Greece

14:40 Bioeconomy activities in the General Secretariat of Research and Technology, Agni Spilioti, Greece

14:55 " Initiatives in Bioeconomy: The Graduate Program in Bioeconomics and the Bioeconomy and Sustainable Growth Laboratory" Constantina Kottaridi, Assistant Professor, Department of Economics, University of Piraeus and Director of the Bioeconomy and Sustainable Growth Laboratory, Greece

15:10 Bioeconomy activities in the Ministry of Environment, Energy and Climate Change, Vassilis Liogkas, Greece

15:25 Activities of Pesca-tourism in Greece, George Lourdis, Greece

15:40-16:00 Coffee break

16:00 – 17:45 SESSION 4

Moderators prof. Kaliopi Radoglou, Dr. Ioannis Fallas

16:00 Introduction and organizing the groups, Prof. Constantina Kottaridi

16:10 Break-out groups

Group 1: the role of stakeholders in planning and implementing the national bioeconomy strategy

Group 2: strengths and opportunities of the national bioeconomy strategy

Group 3: weaknesses and threats of the national bioeconomy strategy

17:10 Outline of Group discussions: rapporteur Prof. Konstantina Kottaridi

17:20 Plenary discussion and remarks

17:30 Closing speech concluding remarks and continuation at national level

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση