Ημερίδα για την καινοτομία σε γεωργία, κτηνοτροφία και περιβάλλον

Ημερίδα με θέμα την καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον συνδιοργανώνουν στη Θεσσαλονίκη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020.

Η ημερίδα, με τίτλο «Συνεργαζόμαστε για την καινοτομία στη γεωργία, την κτηνοτροφία και το περιβάλλον: Δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων Μέτρου 16», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018, στο ξενοδοχείο Porto Palace (26ης Οκτωβρίου 65, Λιμάνι Θεσσαλονίκης) και διοργανώνεται στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ 2014-2020, καθώς και η σχετική πρόσκληση για τη χρηματοδότηση προτάσεων συνεργασίας μεταξύ αγροτών, ερευνητών, συμβούλων και φορέων τεχνογνωσίας για την υλοποίηση καινοτόμων σχεδίων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν θεματικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργήσουν ως πλατφόρμα ανταλλαγής ιδεών και αναγνώρισης αναγκών, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δικτυωθούν και να συνεργαστούν για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων.

Η ημερίδα είναι ανοιχτή σε εκπροσώπους συλλογικών σχημάτων του αγροτικού τομέα, όπως συνεταιρισμούς, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), ομάδες παραγωγών (ΟΠ), εκπροσώπους της ερευνητικής και επιστημονικής κοινότητας, εκπροσώπους του ΓΕΩΤΕΕ, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για συνεργασία στο πλαίσιο του Μέτρου 16.

Χαιρετισμό στην ημερίδα θα απευθύνουν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης.

Το πρόγραμμα:

9:00 - 9:30

Προσέλευση - εγγραφές

9:30 - 10:00

Χαιρετισμοί

Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας

Χαράλαμπος Κασίμης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Συντονισμός

Μαρία-Χριστίνα Μακρανδρέου - Προϊσταμένη Μονάδας Δικτύωσης & Δημοσιότητας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

10:00 - 10:10

Καινοτομία και αγροδιατροφικό σύμπλεγμα: το παρόν και το μέλλον για την Ελλάδα

Δημήτριος Σκούρας - Κοσμήτορας της Σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων - Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας και της Περιφερειακής Ανάπτυξης

10:10 - 10:20

Ο Αγροδιατροφικός Τομέας στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Γεώργιος Κωστάρας - Στέλεχος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

10:20 - 10:30

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας – Στόχοι και ευκαιρίες

Ευαγγελία Τζουμάκα - Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΠΑΑ 2014-2020

10:30 - 10:45

Μέτρο 16 «Συνεργασία» του ΠΑΑ – Θεσμικό πλαίσιο και λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή προτάσεων για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 & 16.1 – 16.5

Μαρία Τσάρα - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020

10:45 - 11:15

Ερωτήσεις

11:15 - 11:30

Συνεργασία και ανάδειξη καινοτόμων ιδεών

Κώστας Κοκκινοπλίτης - Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Σύμβουλος επιχειρήσεων

11:30 - 12:00

Διάλειμμα

12:00 - 13:30

Παράλληλα εργαστήρια: Τρέχουσες εξελίξεις & τάσεις ανά θεματική ενότητα – Παρουσίαση παραδειγμάτων. Δικτύωση και αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητών και γεωργών για την καταγραφή προβλημάτων/ιδεών με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία Επιχειρησιακών Ομάδων

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Γεωργία ακριβείας

Συντονίστρια Μαρία Τσάρα, ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020,

Εισηγητής Βαγγέλης Αναστασίου, Επιστημονικός Συνεργάτης – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φυτοπροστασία/Φυτική παραγωγή

Συντονίστρια Ευαγγελία Τζουμάκα, Στέλεχος Μονάδας Προγραμματισμού ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020,

Εισηγήτρια Αιμιλία Μαρκέλλου, Ερευνήτρια - Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο

Κτηνοτροφία

Συντονιστής Κων/νος Κοκκινοπλίτης, Εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Σύμβουλος επιχειρήσεων,

Εισηγητής Γεώργιος Αρσένος, Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προστασία περιβάλλοντος και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Συντονιστής Μίνως Ελευθερίου, Επιστημονικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Εισηγητές Αθανάσιος Σφουγγάρης, Αναπληρωτής Πρύτανη, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,

Κωτσόπουλος Θωμάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

13:30 - 14:00

Διάλειμμα

14:00 - 14:30

Συμπεράσματα

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση