Ημερίδα για τη διαβούλευση επί των ΕΠΜ για τις Natura 2000 Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης

Τη Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα -  διαβούλευση παρουσίασης / ενημέρωσης στο πλαίσιο του έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) και Σχεδίων ∆ιαχείρισης (Σ∆) για τις περιοχές του ∆ικτύου Natura 2000 των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης».

Η ημερίδα διοργανώνεται από την ΟικοΜ ΕΠΕ, Ανάδοχο Εταιρεία της Μελέτης, και τα μέλη της ομάδας έργου. Στοχεύει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, και των ενδιαφερόμενων μερών ειδικότερα, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ΕΠΜ και ΣΔ για 15 Ειδικές Ζώνες Διατήρησης και 17 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του Δικτύου Νatura 2000 στην Κεντρική και Ανατολική Κρήτη, καθώς και την καταγραφή των απόψεών των τελευταίων επί των σχετικών προτάσεων.

Το έργο αποτελεί τμήμα ευρύτερου σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη δημιουργία ενός Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα σε υβριδική μορφή σε συμμόρφωση με τα υγειονομικά μέτρα που επιβάλλει η διαχείριση της τρέχουσας πανδημίας και θα είναι ανοιχτή στο κοινό μέσω της ζωντανής της αναμετάδοσης από το Facebook και το YouTube.

Το πλήρες τεύχος της Μελέτης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι διαθέσιμο εδώ. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη Μελέτη «Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης» βρίσκονται στον ιστότοπο https://www.oikom.gr/el/epmkritis. Για σχόλια και περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση epmkritis@oikom.gr

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση της ημερίδας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ομάδα Σύμπραξις210 7248644, 6983 437083, diavoulefsi@sympraxis.eu.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση