Ημερίδα για τους Νέους Αγρότες

Πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία

 Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης συμμετείχε σήμερα Δευτέρα, σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ειδική Γραμματεία Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, για το πρόγραμμα Εγκατάστασης Νέων Αγροτών.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την έκδοση της 2ης Πρόσκλησης υποβολ  ής αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013, καθώς το Πρόγραμμα ανοίγει την επόμενη Τρίτη 18 Μαρτίου.

 Απλοποίηση διαδικασιών προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών

Στην ομιλία του σχετικά με τη νέα Προκήρυξη Εγκατάστασης Νέων Αγροτών, ύψους 140 εκατ. €,  ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης αναφέρθηκε στην απλοποίηση των διαδικασιών, προκειμένου να επιταχυνθεί ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα ανέφερε ότι: «πριν βγάλουμε την προκήρυξη τροποποιήσαμε και την ΚΥΑ:

 • · Αλλάζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης
 • · Αλλάζοντας τη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών
 • · Τροποποιήσαμε τα κριτήρια βαθμολογίας
 • · Συμπληρώσαμε τα κριτήρια επίλυσης ισοβαθμιών των υποψηφίων, ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στο παρελθόν.
 • ·  Αξιοποιούμε κάθε στοιχείο που ήδη υπάρχει, όπως την δήλωση ΟΣΔΕ κλπ., ώστε ο νέος αγρότης να μην δαπανά πολύτιμο χρόνο στις διαδικασίες συλλογής των δικαιολογητικών. Τώρα κάνουμε παντού αυτούς τους διασταυρωτικούς ελέγχους και στην επιστροφή του Φ.Π.Α και στα στοιχεία του ΕΛΓΑ.
 • · Προβλέψαμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σταδίων αξιολόγησης – έγκρισης των υποψηφίων προκειμένου η έγκριση των δικαιούχων να πραγματοποιείται εντός τετραμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσής του το αργότερο.
 • · Απλουστεύσαμε και βελτιώσαμε τις διαδικασίες παρακολούθησης του προγράμματος
 • · Απλουστεύσαμε και βελτιώσαμε τις διαδικασίες ελέγχου της επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων των δικαιούχων νέων γεωργών αφού ενταχθούν στο πρόγραμμα.
 • · Εναρμονίσαμε τις απαιτήσεις του προγράμματος με τις συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή πραγματικότητα. Έτσι για παράδειγμα μειώνουμε το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων στη γεωργική εκμετάλλευση από 50.000 € και άνω σε 25.000 € και άνω, ώστε να είναι ρεαλιστικός ο στόχος της επένδυσης και λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην πατρίδα μας.Θέλω όμως να είμαι ξεκάθαρος. Το ότι απλουστεύουμε τις διαδικασίες ένταξης, επιταχύνουμε τις αποφάσεις μας, ώστε έγκαιρα να λάβουν οι νέοι αγρότες τις εγκρίσεις τους, δεν θέλω να πιστεύει κανείς ότι θα είναι σε βάρος της ποιότητας, της δουλειάς, των ελέγχων και υπέρ της απάτης και των παρατυπιών. Όχι. Χάρις στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, των διασταυρωτικών ελέγχων πιστεύω ότι πολλά πράγματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της τεχνολογίας». 

Τη σημασία του προγράμματος εγκατάστασης νέων γεωργών υπογράμμισε και ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρης Ιατρίδης, ο οποίος τόνισε ότι δημιουργούνται εργαλεία για την ένταξη και στήριξή τους.

   Υποστήριξη νέων ανθρώπων στη γεωργία

 Ο κ. Τσαυτάρης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των νέων γεωργών και την ανάγκη στήριξης των νέων αν θρώπων προκειμένου να στραφούν στον πρωτογενή τομέα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που   διανύουμε  και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του πιο οξυμμένου κοινωνικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή που έχει να κάνει με την ανεργία και ιδιαίτερα των νέων, δράσεις σαν κι αυτές που βοηθούν και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο νέα παιδιά να καταπιαστούν με τον πρωτογενή τομέα  είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Και δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Μια σειρά τέτοιων δράσεων σε όλη τη γκάμα του ανθρωπίνου δυναμικού από τους απλούς αγρότες μέχρι τους γεωτεχνικούς, η βοήθεια που προσφέρουν στους οργανισμούς μας, τους εκτάκτους που προσλάβαμε στον ΕΛΓΑ και σε κάποιους άλλους φορείς, τους μεταπτυχιακούς που θα απασχοληθούν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το πρόγραμμα απασχόλησης των 150 post doctors ερευνητές και φυσικά το μεγάλο πρόγραμμα με τους 100 ερευνητές που θα προσληφθούν μετά από κρίση στα Ιδρύματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, δείχνουν την προσπάθεια που κάνουμε να υποστηρίξουμε τον κλάδο και να υποστηρίξουμε την είσοδο νέων ανθρώπων στον τομέα».

Βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία: ο στόχος τόσο της νέας ΚΑΠ, όσο και του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Παράλληλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε εκτενώς και στο σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ, που πραγματοποιείται ήδη από το Υπουργείο και έθεσε το μοντέλο, ώστε να είναι βιώσιμη και ανταγωνιστική η ελληνική γεωργία.

«Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μοντέλο της ελληνικής γεωργίας το οποίο θα αντιμετωπίσει τις ραγδαίες κλιματικές αλλαγές που σημειώνονται» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε «ο αγροτικός τομέας καλείται να κερδίσει το «στοίχημα» της ποιότητας που εδράζεται στη γνώση και την καινοτομία για να καταστεί ανταγωνιστικός και Οικονομικά βιώσιμος. Στη κατεύθυνση αυτή καλούμαστε να σχεδιάσουμε, να προγραμματίσουμε και να υλοποιήσουμε μια ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών της χώρας, που εκτός των άλλων να είναι και Κοινωνικά βιώσιμη. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα μοντέλου Βιώσιμης Γεωργίας» είπε χαρακτηριστικά.

 

Στη συνέχεια ο κ. Τσαυτάρης, αναφέρθηκε διεξοδικά στους άξονες της βιώσιμης γεωργίας λέγοντας ότι πρόκειται για «ένα μοντέλο το οποίο οφείλει να είναι: 

 

 • Βιώσιμη Περιβαλλοντικά, δηλαδή να είναι αειφόρα πραγματοποιώντας ορθή διαχείριση και απόδοση των πόρων, του εδάφους, του νερού, της ενέργειας, της βιοποικιλότητας, των βοσκοτόπων, της άγριας χλωρίδας και πανίδας, των θαλασσών και άλλων.  Είναι ανάγκη να γίνει ακόμα πιο «πράσινη», πιο αειφόρος η γεωργία του τόπου μας γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο θα επιτρέψουμε και στις επόμενες γενιές να έχουν τους πόρους ώστε να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες για επιβίωση. Ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε κατάλληλα για να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές που ήδη όπως όλοι βλέπουμε επηρεάζουν σημαντικά την αγροτική παραγωγή και κατά συνέπεια το εισόδημα των αγροτών μας.

 

 • Βιώσιμη Οικονομικά, όπως κάθε επιχειρηματίας έτσι και ο αρχηγός της αγροτικής εκμετάλλευσης θα πρέπει σταδιακά να φτάσει να είναι οικονομικά βιώσιμος και διεθνώς ανταγωνιστικός, πουλώντας τα προϊόντα που παράγει η εκμετάλλευση του και  ίσως παρέχοντας παράλληλα και άλλες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα αυτή του αγροτουρισμού. Η κοινωνία θα πληρώνει τον γεωργό μέσω της αγοράς των προϊόντων του, ενώ σταδιακά διαφαίνεται ότι η επιπλέον οικονομική του υποστήριξη από άλλες ομάδες θα συρρικνώνεται. Τα χρήματα που παρέχει το κράτος με την μορφή ενισχύσεων συνεχώς θα είναι λιγότερα γιατί η υποστήριξη άλλων ομάδων όπως για παράδειγμα οι συνταξιούχοι, οι ασθενείς, τα παιδιά, η εκπαίδευση και η ασφάλεια θα απορροφούν διαρκώς  διογκωμένους πόρους. 

 

 • Βιώσιμη Κοινωνικά, γιατί όσο καλός και πετυχημένος μπορεί να είναι ένας αγρότης στην εκμετάλλευση του, στα προϊόντα του και την οικογένεια του δεν θα είναι κοινωνικά βιώσιμος μόνος του σε ένα νησί ή σε μια κορφή του βουνού. Αυτός, η γυναίκα, τα παιδιά του θέλουν σχολείο, γιατρό, διασκέδαση, θέλει προμηθευτές εφοδίων και αγοραστές, θέλει και αυτός με την σειρά του μια κοινωνία να την βοηθήσει σαν μέλος της και να βοηθηθεί από αυτή. Αν οι κοινωνίες της υπαίθρου συρρικνωθούν και καταρρεύσουν τότε θα κατάρρευση και η γεωργία μαζί τους. Ακόμη η προσπελασιμότητα και η προσβασιμότητα των γεωργών είναι καθοριστική για τον εφοδιασμό τους, την πρόσβαση στις αγορές, την συνεργασιμότητα τους με άλλους τομείς, την πληροφόρηση και ενημέρωση τους και την ψυχαγωγία τους».

 

Τέλος, ο κ. Τσαυτάρης αναφερόμενος στο υπό διαμόρφωση Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσε τους θεματικούς στόχους με βάση τους οποίους η ελληνική γεωργία θα «απαντήσει» στις μεγάλες προκλήσεις που θέτει η κοινωνία, προαναγγέλοντας παρεμβάσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα για τον Πυλώνα ΙΙ στις παρακάτω δράσεις:

1.  Έρευνα/καινοτομία/επιμόρφωση και αξιοποίηση τεχνολογιών

2.  Αντιμετώπιση και  προσαρμογή σε κλιματικές αλλαγές

3.  Ασφάλεια εισοδήματος

4.  Θερμοκοιτίδες για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων

5.  Δράσεις για τον πολύτιμο πόρο: το Νερό

6.  Ομάδες παραγωγών - διεπαγγελματική συνεργασία- clusters

7.  Ενίσχυση του ανθρώπινου πόρου με την υποστήριξη των Νέων αγροτών

8.  Μεταποίηση

9.  Υποστήριξη του φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, καθώς και του πολλαπλασιαστικού υλικού

                     «Αυτό το μοντέλο Βιώσιμης Ανάπτυξης της γεωργίας καλούμαστε να υλοποιήσουμε με το Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και είμαι σίγουρος πως με την προσπάθεια όλων μας θα τα καταφέρουμε να αναγεννήσουμε την Ελληνική Ύπαιθρο» κατέληξε ο Υπουργός.   

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!