Ημερίδα για το ρυθμιστικό πλαίσιο και τους διαγωνισμούς ΑΠΕ

Ημερίδα με θέμα «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ρυθμιστικό πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020» διοργανώνει την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, στις 9:30 η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σχετικά με τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για μονάδες ΑΠΕ και «συνεχίζοντας το δημόσιο διάλογο και οργανώνει ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τελετών του κτηρίου Διοίκησης του ΕΜΠ στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου - ΕΜΠ - κτήριο Διοίκησης).

Στην εκδήλωση θα γίνει συνοπτική παρουσίαση από τη ΡΑΕ του θεσμικού πλαισίου βάσει του οποίου θα διεξαχθούν οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες και θα παρουσιαστούν οι βασικές αρχές και οι σκέψεις της Αρχής αναφορικά με:

  • Τα προς δημοπράτηση ετήσια όρια ισχύος ανά τεχνολογία ή/και κατηγορία σταθμών ΑΠΕ.
  • Τον ελάχιστο, κατ΄ έτος, αριθμό ανταγωνιστικών διαδικασιών.
  • Τις ανώτατες τιμές προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία.

Τέλος θα παρουσιαστεί προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ως άνω διαδικασιών.

Θα ακολουθήσει διαλογική συζήτηση με τους συμμετέχοντες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση