Ημερίδα ΚΑΠΕ για την ενεργειακή απόδοση στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών έργων του προγράμματος HORIZON 2020: EnPC-INTRANS: «Capacity Building on Energy Performance Contracting in European Markets in Transition», EPC+: «Energy Performance Contracting Plus» και TRUST-EPC-SOUTH: «Οικοδομώντας εμπιστοσύνη για την προώθηση επενδύσεων έργων ενεργειακής απόδοσης στον τριτογενή τομέα σε χώρες της Νότιας Ευρώπης», διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Υλοποίηση έργων βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ).

Η ημερίδα απευθύνεται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη που δύναται να συμβάλουν στην υλοποίηση έργων Ενεργειακής Απόδοσης με ΣΕΑ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη αφορούν: φορείς λήψεως αποφάσεων σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, ιδιοκτήτες κτιρίων, Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), Μηχανικούς, Νομικούς, Χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς, κτλ.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν η πρόοδος και τα αποτελέσματα των τριών ευρωπαϊκών έργων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εισηγήσεις από αντιπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών, που έχουν εμπλακεί σε κάποια από τα στάδια υλοποίησης μιας ΣΕΑ.

Απώτερος σκοπός της ημερίδας είναι η δημιουργία επαφής μεταξύ των ως άνω ενδιαφερόμενων μερών, προκειμένου να αναπτυχθούν και να συζητηθούν οι προκλήσεις και τα εμπόδια που πρέπει να υπερκεραστούν για την επιτυχή υλοποίηση έργων με ΣΕΑ.

Η εγγραφή στην ημερίδα πραγματοποιείται μέσω αποστολής της αίτησης συμμετοχής, το αργότερο έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:
fkaramani@cres.gr (κα. Καραμάνη Φωτεινή)

Το πρόγραμμα

Η φόρμα συμμετοχής

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση