Ημερίδα με θέμα: «Effective Waste Management»

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Training on Health and Safety in the Environment Industrial Sector (THESEIS ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.), μέλος του Enterprise Europe Network – Hellas, διοργανώνει ημερίδα την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013 (10.00-15.00) με τίτλο: «Effective Waste Management» στο ξενοδοχείο Porto Palace στη Θεσσαλονίκη. Ο στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τη διαχείριση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων με παρουσίαση καλών πρακτικών από τη Βουλγαρία, την Πολωνία, και τη Φινλανδία. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση εκπαιδευτικής πλατφόρμας σχετικά με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων που απασχολούνται στις μονάδες επεξεργασίας υγρών βιομηχανικών αποβλήτων.Συγκεκριμένα, οι θεματικές ενότητες της εκδήλωσης είναι οι εξής:

 -Εκπαιδευτική πλατφόρμα για διαδικτυακή επαγγελματική εκπαίδευση, μέσω τρισδιάστατου σχεδίου μιας μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων

-Συνεργασία με δήμους για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων στη Βουλγαρία

-Επεξεργασία λυμάτων: καλή πρακτική από την Πολωνία

-Υγεία & Ασφάλεια: περιπτώσεις καλής πρακτικής

 -Ανάπτυξη ευρωπαϊκού συστήματος προσόντων για διαχειριστές εγκαταστάσεων στερεών αποβλήτων.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν και η επίσημη γλώσσα της ημερίδας είναι η αγγλική.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!