Ημερίδα Greenagenda: Τέσσερις προτάσεις για ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας

της Άννης Καρολίδου

Τέσσερις προτάσεις για να αναπτυχθεί η Κυκλική Οικονομία, κατέθεσε ο κ. Σπύρος Μορισαίος, αναφερόμενος σε μελέτη που έγινε για τον ΣΕΒ, τα συμπεράσματα της οποίας παρουσίασε στο συνέδριο που διοργάνωσαν η Green Agenda και η Συμεών Τσομώκος Α.Ε., με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας Αξία».

Σύμφωνα με τα πορίσματα της μελέτης η Ελλάδα χρειάζεται ένα Εθνικό Οδικό Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία. Επίσης, απαιτούνται συνέργιες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ θα πρέπει να εντοπιστούν και να μελετηθούν οι ευκαιρίες ανά κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επιπλέον να δοθεί στην εκπαίδευση των καταναλωτών.

Μιλώντας στο πάνελ γα την Κυκλική Οικονομία και τις Προκλήσεις των Κλιματικών Αλλαγών ο κ. Μορισαίος υποστήριξε ότι για να κινηθεί η Ελλάδα προς την Κυκλική Οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει όπως είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αλλά και η έλλειψη παρακολούθησης στην εφαρμογή τους.

Στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη της Κυκλικής Οικονομίας ως ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Μορισαίος έδωσε, πάντοτε στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, έμφαση στην ανάπτυξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών μοντέλων. Αυτού που υιοθετεί κυκλικές προμήθειες. Αυτού που εισάγει καινοτομίες στην ανάπτυξη πόρων. Στο μοντέλο που παρατείνει την διάρκεια ζωής προϊόντων και άλλων δύο που εστιάζουν στις πλατφόρμες κοινής χρήσης και, στο προϊόν που θα βρίσκει έκφραση και σε υπηρεσία.

Όμως στη βάση της Κυκλικής Οικονομίας βρίσκεται η αλλαγή του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου και αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας και συγκεκριμένα των ΑΠΕ, όπως τόνισε η νομικός δρ. Μαρία Δρουγγελίδου.

Η ΕΕ και πολλά κράτη υιοθετούν νέα παραγωγικά μοντέλα που βασίζονται σε νέες Οδηγίες για την πράσινη ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Μάλιστα έχουν τεθεί δεσμευτικοί στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2020, όπως και για το λεγόμενο «Πλαίσιο 2030» είπε η κ. Δρουγγελίδου και συμπλήρωσε ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ, έχοντας λάβει νομοθετικές πρωτοβουλίες. Έτσι δημιουργούνται κίνητρα για δράσεις στον κλάδο των ΑΠΕ και της πράσινης ενέργειας, αλλά και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Όμως, κατέληξε, για να είναι οικονομικά αποδοτική η αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να υπάρξει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προώθησης της πράσινης ενέργειας με αναθεώρηση της Οδηγίας 2009.

Περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία

Η περιβαλλοντική πολιτική για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, «συνδυάζεται» με την Κυκλική Οικονομία.

Όπως είπε ο κ. Απόστολος Σίσκος, συνιδρυτής και διαχειριστής της Enviromentrics &EMICERT, η μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, είναι ένας φιλόδοξος στόχος που έθεσε η ΕΕ, ο οποίος θα μπορέσει ευκολότερα να επιτευχθεί με την ανάπτυξη της Κυκλικής Οικονομίας αφού το 50% των αερίων του θερμοκηπίου σχετίζεται με την διαχείριση υλικών.

Είναι σαφές, πρόσθεσε ο ομιλητής, ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο συμπεριφοράς και επιχειρηματικότητας, για να αντιμετωπιστεί τόσο το μείζον θέμα της κλιματικής αλλαγής, όσο όμως και για να βαδίσουν οι επιχειρήσεις στο πρότυπο της Κυκλικής Οικονομίας.

Ειδικότερα οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων της ΕΕ από μεταφορές, διατροφή και κτιριακό τομέα μπορούν να μειωθούν κατά 48% μέχρι το 2030.

Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικότατος είναι και ο ρόλος της βιομηχανίας αφού χρησιμοποιεί το 50% της ενέργειας που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης κατά 40% και πλέον. Συνολικά, η βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στον στόχο μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 27%, κάτι με θετική περιβαλλοντική επίπτωση αλλά και μεγάλο οικονομικό όφελος.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση