Ηράκλειο: Παρατηρητήριο για συσχέτιση ρύπανσης και διαταραχών στην υγεία

Στην ίδρυση Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος και Υγείας προχώρησε ο Δήμος Ηρακλείου σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, το Εργαστήριο Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ.ά..

Ο φορέας αυτός θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θα έχει στόχο την εκτίμηση κινδύνων από περιβαλλοντικούς ανθρωπογενείς ρύπους σε σχέση με την αύξηση νοσηρότητας και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων, η ανταλλαγή απόψεων και η διάχυση της εμπειρίας και της γνώσης των ειδικών επιστημόνων ιατρικής, βιολογίας, τοξικολογίας, τεχνολογίας, χημείας, διατροφής κ.ά..

Το περιεχόμενο της δράσης του Παρατηρητηρίου θα είναι η καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και η αξιολόγηση των κινδύνων της μακροχρόνιας έκθεσης σε ρύπους με βάση τα στατιστικά δεδομένα και τις υπάρχουσες μετρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρχει συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, καθώς και με εκπροσώπους θεσμικών, παραγωγικών, αυτοδιοικητικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών φορέων. Ο φορέας θα συμμετέχει σε ενημερωτικές, επιστημονικές και συνεδριακές εκδηλώσεις άλλων φορέων προστασίας υγείας και περιβάλλοντος.

Θα εκπονεί επιδημιολογικές μελέτες συσχέτισης έκθεσης και αύξησης νοσηρότητας, υπογονιμότητας, διαταραχών από την ατμόσφαιρα, από τον υδροφόρο ορίζοντα, το έδαφος, το κλίμα και το περιβάλλον.

Επιπλέον, θα καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα δράσης και θα γίνεται αξιοποίηση του εθελοντισμού στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του, αλλά και σε παράλληλες δράσεις, που θα σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την διατροφή, τις φυσιολατρικές διαδρομές και τον σεβασμό του περιβάλλοντος.

Έδρα του Παρατηρητηρίου έχει ορισθεί το παλαιό Δημοτικό Σχολείο Πενταμοδίου, που στεγάζει και Πολιτιστικό Σύλλογο, με την ενθάρρυνση και ενεργό υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση