Η αξιοποίηση ορεινών οπωρώνων

Οι ορεινοί, παραδοσιακοί οπωρώνες αποτελούσαν σημαντικό πόρο για τις τοπικές κοινότητες, φιλοξενώντας κορομηλιές, αγριαχλαδιές, κερασιές, καρυδιές, καστανιές κ.α. Με τον περιορισμό της παραδοσιακής αγροτικής οικονομίας η οικονομική τους σημασία χάθηκε και οι περισσότεροι οπωρώνες εγκαταλείφθηκαν. Παραμένουν ωστόσο ένα σημαντικό στοιχείο του ελληνικού ορεινού τοπίου, με μεγάλη οικολογική και πολιτισμική αξία.

Βασικός στόχος του παραπάνω έργου είναι έτσι η καταγραφή, χαρτογράφηση, περιβαλλοντική και ιστορικήαξιολόγηση των εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και τελικά η διαμόρφωση προτάσεων για την ορθή διαχείριση και την αξιοποίηση τους για την παραγωγή νέων, καινοτόμων διατροφικών προϊόντων θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου και υψηλής διατροφικής αξίας. Η αξιοποίηση αυτή προτείνεται να γίνει από ντόπιους παραγωγούς και γυναικείους συνεταιρισμούς, ως συμπληρωματική δραστηριότητα, με στόχο τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους. Με τον τρόπο αυτό, θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα και η διατήρηση και των οπωρώνων ως οικοτόπων υψηλής περιβαλλοντικής αξίας και ως πηγή διατροφής για την άγρια πανίδα, η ύπαρξη της οποίας μπορεί να περιορίσει τις απώλειες στο αγροτικό κεφάλαιο.

Παρουσίαση και συζήτηση με θέμα «Προτάσεις για την προστασία, διαχείριση καιαξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων ορεινών οπωρώνων», η οποία γίνεται στο πλαίσιο του έργου Regeneratio «Ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων οπωρώνων και αυτοφυών καρποφόρων φυτών».Η παρουσίαση αυτή στο πλαίσιο της ημερίδας: «Η αξία των δασών της Ελλάδας: Μεθοδολογία εκτίμησης και κατανομής στον χώρο», που διοργανώνεται από το «Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων».

Η παραπάνω ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Συνεδριακή Αίθουσα «Λεωνίδας Διάκος» του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης (Λουτρά Θέρμης), την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015, ώρα 09.00-13.30 (προγραμματισμένη ώρα παρουσίασης 11.45).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!