Η απάντηση Σινκεβίτσιους σε Σπυράκη για την ποιότητα του αέρα στη δυτική Θεσσαλονίκη

Η ΕΕ στηρίζει την πολιτική για καθαρό αέρα με το μέσο Next Generation EU και με ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η πολιτική συνοχής στηρίζει τη χρηματοδότηση ειδικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα.

Για τον σκοπό αυτό, η χρηματοδότηση μελετών και η παροχή εξοπλισμού υψηλού επιπέδου αποτελούν βασικές δράσεις που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, στο πλαίσιο των οποίων έχουν προγραμματιστεί περίπου 7 εκατ. ευρώ για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην Ελλάδα για το 2021» δηλώνει ο Επίτροπος για το Περιβάλλον και τους Ωκεανούς Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους σε ερώτηση της ευρωβουλευτή της ΝΔ και του ΕΛΚ Μαρίας Σπυράκη, η οποία έφερε ενώπιον της Κομισιόν το θέμα της ποιότητας του αέρα στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με  τον Επίτροπο για το Περιβάλλον ανησυχεί για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα και  υπενθυμίζει πως «έχει παραπέμψει τη χώρα μας  στο Δικαστήριο της ΕΕ για συνεχείς υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και για την αποτυχία των αρχών να εξασφαλίσουν ότι οι περίοδοι υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες».

«Το 45,5 % του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας προβλέπει δαπάνες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην άμεση μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία συμπληρώνονται από μέτρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις βιώσιμες και πολυτροπικές μεταφορές και άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης», σημειώνει στην απάντησή του ο κ. Σινκεβίτσιους.

Ειδικότερα, η κ. Σπυράκη στη γραπτή ερώτηση που κατέθεσε επικαλέστηκε στοιχεία επιστημονικής έρευνας που δείχνουν ότι η μακρόχρονη έκθεση στη ρύπανση αέρα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσες παθήσεις. Μάλιστα, επισήμανε ότι κάθε αύξηση των σωματιδίων (ΡΜ10) κατά 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3) αυξάνει κατά 7% τον κίνδυνο για αυτοάνοση πάθηση.

Ιδιαίτερη ανησυχία για την ποιότητα του αέρα υπάρχει για τη Δυτική Θεσσαλονίκη. «Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα στον Εύοσμο χαρακτηρίζεται ως ασθενής, με συγκέντρωση ΡΜ10 69 µg/m³», υποστήριξε η κ. Σπυράκη, ζητώντας ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της ευρωβουλευτή Μαρίας Σπυράκη έχει ως εξής:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001430/2022 προς την Επιτροπή

Άρθρο 138 του Κανονισμού

Μαρία Σπυράκη (PPE)

Θέμα:             Ποιότητα του αέρα στον Εύοσμο

Σύμφωνα με μία νέα επιστημονική έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «RMD Open», η μακρόχρονη έκθεση στη ρύπανση του αέρα συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αυτοάνοσες παθήσεις, ιδίως ρευματοειδή αρθρίτιδα και φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου. Στην έρευνα αυτή αναλύθηκαν στοιχεία για 81.363 ανθρώπους (το 92% γυναίκες) με μέση ηλικία 65 ετών, εκ των οποίων οι 9.723 (ποσοστό 12%) είχαν διαγνωστεί με κάποια αυτοάνοση πάθηση μεταξύ 2016 και 2020. Ειδικότερα, κάθε αύξηση των σωματιδίων (ΡΜ10) κατά 10 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3) αυξάνει κατά 7% τον κίνδυνο για αυτοάνοση πάθηση.

Δεδομένου ότι σήμερα η τρέχουσα ποιότητα του αέρα στον Εύοσμο χαρακτηρίζεται ως ασθενής, με συγκέντρωση ΡΜ10 69 µg/m³, ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Τι στοιχεία έχει στη διάθεσή της για τη συγκέντρωση των μικροσωματιδίων ΡΜ10 στα κράτη μέλη και ειδικά στην Ελλάδα;
  2. Ποια είναι τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη χρηματοδότηση δράσεων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σε ποιο βαθμό έχουν απορροφηθεί από την Ελλάδα;

Το πλήρες κείμενο της απάντησης του Ευρωπαίου Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους έχει ως εξής:

EL

E-001430/2022

Απάντηση του κ. Sinkevičius

εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(10.6.2022)

Η ΕΕ έχει θεσπίσει αυστηρές απαιτήσεις όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.

Όλα τα κράτη μέλη υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των προτύπων της ΕΕ για την ποιότητα του αέρα που ορίζονται στη νομοθεσία για τον ατμοσφαιρικό αέρα. Στην εν λόγω έκθεση περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και έκθεση σχετικά με τις υπερβάσεις των προτύπων για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10). Επιπλέον, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι οι επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεντρώσεις των διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων στον αέρα (συμπεριλαμβανομένων των PM10) τίθενται συστηματικά στη διάθεση του κοινού καθώς και άλλων οργανισμών. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στον ευρωπαϊκό δείκτη ποιότητας του αέρα. Η Επιτροπή ανησυχεί για την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ελλάδα και έχει παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της ΕΕ για συνεχείς υπερβάσεις των οριακών τιμών για τα αιωρούμενα σωματίδια (PM10) και για την αποτυχία των αρχών να εξασφαλίσουν ότι οι περίοδοι υπέρβασης είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες.

Η ΕΕ στηρίζει την πολιτική για καθαρό αέρα με το μέσο Next Generation EU και με ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών προγραμμάτων που εντάσσονται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Το 45,5 % του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ελλάδας προβλέπει δαπάνες που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση, συμπεριλαμβανομένων μέτρων που αποσκοπούν στην άμεση μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα οποία συμπληρώνονται από μέτρα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τις βιώσιμες και πολυτροπικές μεταφορές και άλλες επενδύσεις που συμβάλλουν στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Επιπλέον, η πολιτική συνοχής στηρίζει τη χρηματοδότηση ειδικών εργαλείων για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα. Για τον σκοπό αυτό, η χρηματοδότηση μελετών και η παροχή εξοπλισμού υψηλού επιπέδου αποτελούν βασικές δράσεις που υποστηρίζονται από τα διαρθρωτικά ταμεία, στο πλαίσιο των οποίων έχουν προγραμματιστεί περίπου 7 εκατ. EUR για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην Ελλάδα για το 2021.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση