Η αριθμητική των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην προστατευόμενη περιοχή της Θεσσαλίας

Εικόνα για τον αριθμό και το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας αποτυπώνεται μέσω των γνωμοδοτήσεων που χορηγεί ο Φορέας Διαχείρισης Κάρλας – Μαυροβουνίου – Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου – Δέλτα Πηνειού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τα έτη 2011-2019 , το σύνολο των γνωμοδοτήσεων, οι οποίες ήταν 206, αφορούσε κτηνοτροφικές μονάδες, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κεραίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, φωτοβολταϊκά πάρκα, κτιριακές υποδομές, έργα οδοποιίας, έργα ύδρευσης – άρδευσης κ.α. (Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Σύνολο γνωμοδοτήσεων ΦΔ Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη ανά δραστηριότητα για τα έτη 2011 – 2019.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των παραπάνω γνωμοδοτήσεων αφορούσε δραστηριότητες του νομού Λάρισας (66,88%), με δεύτερο τον νομό Μαγνησίας (31,1%) και τέλος τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων με ποσοστό 0,5% αντίστοιχα, οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 των οποίων εντάχθηκαν πρόσφατα στην αρμοδιότητα του ΦΔ με την ψήφιση του Ν. 4519/2018 για τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών. Όσον αφορά στη χρονική κατανομή των γνωμοδοτήσεων, κατά το 2018 παρατηρήθηκε ραγδαία αύξηση σε δραστηριότητες που αφορούσαν κεραίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και φωτοβολταϊκά πάρκα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλήθος κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων παραμένουν και χαρτογραφήθηκαν περιμετρικά της νέας λίμνης Κάρλας (Εικόνα 2), ήδη αδειοδοτημένες πριν την επαναδημιουργία της. Ο ΦΔ εκπονεί σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας στην περιοχή ευθύνης του, το οποίο θα θέσει υπ’ όψιν των αρμόδιων υπηρεσιών.

Εικόνα 2. Γνωμοδοτήσεις κτηνοτροφικών μονάδων στην περιοχή αρμοδιότητας του ΦΔ Κα.Μα.Κε.Βε.Δε.Πη για τα έτη 2011 – 2019.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση