Η αστική διαχείριση του νερού

Το κρίσιμο έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών για θέματα που άπτονται της διαχείρισης των υδατικών πόρων και κατ’ επέκταση συμμετοχικής κουλτούρας για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Τα βήματα που έχουν γίνει στο πεδίο της διαβούλευσης βρίσκονται ακόμα σε «νηπιακό» στάδιο, παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή των χρηστών αποτελεί από τα βασικά κελεύσματα της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 και υπάρχουν αναξιοποίητα κονδύλια, που προορίζονται να καλύψουν το κενό αυτό ήταν  το  βασικό συμπέρασμα της παρουσίασης  του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ).  Ο οδηγός   απευθύνεται σε Οργανισμούς Ύδρευσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αποτελεί το απότοκο της κοινής προσπάθειας της πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ.  Στην  εκδήλωση  παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, πολίτες κ.ά.

 Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣSOS  Βαγγέλης Κουκιάσας «υπάρχουν 5 εκατομμύρια ευρώ στο ΕΠΠΕΡΑΑ για δράσεις ενημέρωσης των πολιτών, που ακόμα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση». Στο πλαίσιο αυτό κοινή ήταν και η διαπίστωση της αναγκαιότητας συνέχισης δράσεων και πρωτοβουλιών όπως η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, με ευθύνη και χρηματοδότηση της ίδιας της πολιτείας.  Ο κ. Σωκράτης Φάμελος, Αντιδήμαρχος Θέρμης και εκπρόσωπος της κίνησης «SOSτε το νερό»  πρότεινε τη συμμετοχή της ΕΓΥ στη ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ, ενώ το σύνολο των συμμετεχόντων αναγνώρισε το χρέος της κεντρικής διοίκησης να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ορθολογική διαχείριση των υδατικών αποθεμάτων της χώρας, μέσα από τη διάχυση των αποτελεσμάτων αντίστοιχων δράσεων και προσπαθειών και τον πολλαπλασιασμό των τελικών δεκτών τους (ΔΕΥΑ, Δήμων, πολιτών).

 Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό από τους διοργανωτές της και εμπνευστές της πρωτοβουλίας ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ και συγκεκριμένα από τον Βαγγέλη Κουκιάσα, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τον  Κωνσταντίνο Ζέρβα, Πρόεδρο του Δ.Σ. του Δικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ και την  Όλγα ΔρόσουΔιευθύντρια Ιδρύματος ΧΑΙΝΡΙΧ ΜΠΕΛ Ελλάδος. Οι τοποθετήσεις και των τριών συνέκλιναν στην αναγκαιότητα ουσιαστικής και ευρείας αξιοποίησης από την Τοπική Αυτοδιοίκηση του παραχθέντος Οδηγού και ιδιαίτερα των προτάσεων που εισφέρει στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προκλήσεων της αστικής διαχείρισης του νερού. Παράλληλα τονίσθηκε η σημαντική δικτύωση που έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και η σημασία περαιτέρω ανάπτυξης και επέκτασής της, με στόχο τη μέγιστη δυνατή διάχυση των αποτελεσμάτων της.

Τους χαιρετισμούς ακολούθησε η παρουσίαση του ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ από την Υπεύθυνη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Κλειώ Μονοκρούσου.Τις τοποθετήσεις των προσκεκλημένων εισηγητών «άνοιξε» η ΕισοδίαΔούκα, Ειδική συνεργάτης του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων – ΥΠΕΚΑ,  η οποία τόνισε  τη χρησιμότητα του Οδηγού και παρουσίασε το θεσμικό ρόλο της ΕΓΥ. Αναφερόμενη στην τροποποίηση της ΚΥΑ για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων εκτίμησε, ότι τα συγκεκριμένα έργα που έχουν αδρανοποιηθεί θα μπορέσουν πλέον να δρομολογηθούν και να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα.  Στη συνέχεια ο Γιώργης Μαρινάκης, Πρόεδρος της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), επεσήμανε το σημαντικό έργο που υλοποιούν καθημερινά οι ΔΕΥΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «υπάρχει μεγάλη ανάγκη προάσπισης του ρόλου των ΔΕΥΑ και διασφάλισης της μη απαξίωσής τους». Αναφέρθηκε, επίσης, στις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι ΔΕΥΑ μετά την επέκταση των Δήμων (Καλλικρατικών) και τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων τους και σε άλλα θέματα (π.χ. άρδευση).  Ακολούθησε η τοποθέτηση του  Γιώργου Κοτρωνιά, Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Αειφόρου Ανάπτυξης ΚΕΔΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε  πως «η εξασφάλιση καλής ποιότητας και επαρκούς ποσότητας νερού στους πολίτες είναι ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης».

  Ο κ. Κοτρωνιάς επεσήμανε ότι η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ διεξήγαγε ελέγχους σε όλες τις πηγές της χώρας αναφορικά με την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων προϋπολογισμού 1,5 εκ. €, αναφέρθηκε στις σημαντικές απώλειες των δικτύων και εκτίμησε ότι το κύριο πρόβλημα της χώρας είναι η υφαλμύριση που προκαλείται από τις υπεραντλήσεις. Στην τοποθέτησή του οΑνδρέας Ανδρεαδάκης,Καθηγητής ΕΜΠ, αναφέρθηκε στο έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών / χρηστών, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε σύμπραξη πανεπιστημιακών φορέων. Ενδεικτικά σημείωσε, ότι ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (97%) δε γνώριζε τι είναι τα γκρίζα νερά, όταν ενημερώθηκαν σχετικά  ένα σημαντικό ποσοστό (28%), φάνηκε διατεθειμένο να τα χρησιμοποιήσει, ιδιαίτερα εκπρόσωποι νεότερων ηλικιών. «Για τους λόγους αυτούς», σημείωσε, «είναι αναγκαία η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση καθώς και η διαρκής εκπαίδευση των χρηστών».Οι κεντρικές εισηγήσεις ολοκληρώθηκαν με αυτή της  Christa Hecht, Διευθύντριας Ένωσης Δημόσιων Φορέων Διαχείρισης Υδάτων, Βερολίνο (AöW), η οποία τάχθηκε κατηγορηματικά υπέρ της διατήρησης της δημόσιας διαχείρισης του νερού στην Ελλάδα, τόσο για λόγους προστασίας του πόρου, όσο και για την εγγυημένη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. «Μόνο η δημόσια διαχείριση μπορεί να προωθήσει την προστασία των υδάτινων σωμάτων και τη βιωσιμότητά τους, να προάγει  την εξοικονόμηση νερού, την ορθολογικότερη χρήση του πόρου και την προστασία των πολιτών/χρηστών», ανέφερε ενδεικτικά.

Κοινός τόπος όλων των εισηγήσεων, αλλά και της εξαιρετικά ενδιαφέρουσας συζήτησης που ακολούθησε ήταν ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού, ως αναγκαίος όρος για την περιβαλλοντικά ορθή και κοινωνικά δίκαιη διαχείρισή του. Εκπρόσωποι ΔΕΥΑ και ΕΔΕΥΑ που συμμετείχαν εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την «επόμενη μέρα» σε θέματα χρηματοδότησης τη νέα προγραμματική περίοδο. Παράλληλα και υπό το κράτος των  δρομολογούμενων ιδιωτικοποιήσεων τόνισαν ότι η βιώσιμη διαχείριση του νερού δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να συνάδει με την ιδιωτικοποίησή του, καθώς οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με κύριο στόχο το κέρδος και όχι την αειφορία του πόρου, δεν προωθούν πολιτικές και πρακτικές όπως τη μείωση της κατανάλωσης ή την αποκατάσταση διαρροών, που αντίκεινται τελικά στην κερδοφορία τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!