Η βιοενέργεια μπορεί να ηλεκτροδοτήσει την Ελλάδα για σχεδόν ένα μήνα

Το 2017 αποτελεί κομβικό έτος για το μέλλον της βιοενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Η βιοενέργεια εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει τις πρωτογενείς ενεργειακές ανάγκες της Ελλάδας για 27 ημέρες. Τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά τους νέους στόχους για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση και στη χώρα μας – η Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης Βιομάζας (ΕΛΕΑΒΙΟΜ) και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) συμμετέχουν στη νέα, πανευρωπαϊκή ενημερωτική εκστρατεία των Ημερών Βιοενέργειας, η οποία οργανώνεται από μια ομάδα εθνικών και διεθνών φορέων υπό το συντονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιομάζας (ΑΕΒΙΟΜ). Σκοπός της εκστρατείας είναι η καλύτερη κατανόηση της προόδου που έχει επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάθε κράτος μέλος χωριστά στην ανάπτυξη της βιοενέργειας και του κυρίαρχου ρόλου της βιοενέργειας στην υπό εξέλιξη ενεργειακή μετάβαση.

Στατιστικά στοιχεία

Όσον αφορά την Ελλάδα, τα στατιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών δείχνουν ότι τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή ενέργειας και αντιστοιχούν στην κάλυψη της τελικής κατανάλωσης ενέργειας για τις πρώτες 331 μέρες του χρόνου. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) καλύπτουν τις υπόλοιπες 31 ημέρες του έτους, εκ των οποίων οι 27 αντιστοιχούν στη βιοενέργεια. Επομένως η 4η Δεκεμβρίου 2017 είναι η συμβολική ημερομηνία την οποία η ΑΕΒΙΟΜ και η ΕΛΕΑΒΙΟΜ έχουν επιλέξει για τον εορτασμό της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας και αντιστοιχεί στην ημέρα από την οποία και μετά η Ελλάδα θα μπορούσε θεωρητικά να τροφοδοτείται με βιοενέργεια μέχρι το τέλος του έτους. Σε σχέση με την προ δεκαετίας κατάσταση, η Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας έχει μετατεθεί κατά 9 ημέρες νωρίτερα στο έτος, δείχνοντας τη σταδιακή πρόοδο της χώρας σε αυτόν τον ενεργειακό κλάδο. Λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιοενέργειας εορτάστηκε φέτος την 21 Νοεμβρίου, είναι φανερό ότι μπορούν να γίνουν ακόμα πολλά βήματα προόδου.

Οφέλη και προοπτικές της βιοενέργειας στην Ελλάδα

Σύμφωνα με δήλωση του κ. Αντώνη Γερασίμου, Προέδρου του ΔΣ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ: «Η βιοενέργεια πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής, αφού δημιουργεί χιλιάδες θέσεις παραγωγικής απασχόλησης στον αγροτικό πληθυσμό, ενώ οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα συνεισφέρουν ως μονάδες βάσης στην αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς και στην αξιοποίηση της παράπλευρης προκύπτουσας θερμικής ενέργειας σε πληθώρα εφαρμογών (π.χ. θερμοκήπια, ξηραντήρια, εκκοκκιστήρια, πριστήρια, βιομηχανίες τροφίμων κ.ο.κ.)»

Ο κ. Νίκος Δαμάτης, Γραμματέας του ΔΣ της ΕΛΕΑΒΙΟΜ αναφέρει ότι: «ο στόχος για το έτος 2030 θα πρέπει να είναι η μεταφορά της Ελληνικής Ημέρας Βιοενέργειας εντός του Νοεμβρίου μέσω της αύξησης της συνεισφοράς
βιοενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας είτε αυτόνομα είτε σε συνέργεια και με άλλες ΑΠΕ. Ο στόχος αυτός μπορεί να επιτευχθεί με διεύρυνση των χρησιμοποιούμενων πηγών βιομάζας και με την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών».

Από την πλευρά του, ο κ. Μανώλης Καραμπίνης, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΚΕΤΑ σημειώνει ότι: «στην Ελλάδα υπάρχει τεράστιο δυναμικό αναξιοποίητων πηγών βιομάζας, όπως τα κλαδέματα από τις αγροτικές καλλιέργειες». Παράλληλα, επισημαίνει ότι – «δεδομένου ότι πάνω από το 80 % της βιοενέργειας στην Ελλάδα καταναλώνεται στον οικιακό τομέα – ένας κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου είναι η εφαρμογή και η διάδοση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας των στερεών βιοκαυσίμων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές οικιακής θέρμανσης».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση