Η βιομηχανία τροφίμων και ποτών βασικός πυλώνας της οικονομίας και της ανάπτυξης

Τη δυναμική του κλάδου τροφίμων αποτυπώνει έρευνα του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών) σε συνεργασία με τον ΣΕΒΤ (Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων).

Συγκεκριμένα, βάσει της έκθεσης γίνεται αντιληπτό πως η Βιομηχανία Τροφίμων & Ποτών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της οικονομίας και της ανάπτυξης στην εγχώρια αγορά. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, ο κλάδος των τροφίμων & των ποτών, μείωσε το εμπορικό έλλειμμα κατά 35% λόγω των εξαγωγικών δραστηριοτήτων του, κάτι που συμβάλλει ιδιαίτερα στην ανάκαμψη και θετική πορεία της οικονομίας της χώρας.

Ακόμα, συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ο κλάδος της Βιομηχανίας Τροφίμων στην Ελλάδα, καταλαμβάνει υψηλότερα ποσοστά στον χώρο της μεταποίησης όσο αφορά τον αριθμό των επιχειρήσεων, τον κύκλο εργασιών, την αξία παραγωγής, την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία και τον αριθμό των απασχολούμενων. Η δυναμική του κλάδου φαίνεται και από την αύξηση που σημειώνεται στα Τρόφιμα (0,4%) και στα Ποτά (0,2%) σε όρους ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.

Σημειώνεται ότι ενώ το 2011, το ποσοστό του εργατικού δυναμικού στον τομέα των Τροφίμων & Ποτών στο σύνολο της απασχόλησης στη μεταποίηση άγγιζε το 28%, το οποίο αυξήθηκε σταδιακά, μέχρι το 2016 όπου και έφθασε στο 36%.

Τα στοιχεία της έκθεσης ΙΟΒΕ αφορούν την εγχώρια αλλά και ευρωπαϊκή δραστηριότητα στον κλάδο των Τροφίμων και των Ποτών με σαφή έμφαση στα κριτήρια της ποιότητας των προϊόντων, της ασφάλειας και της ελληνικής ταυτότητας. Στόχος αυτής της έρευνας δεν είναι μόνο η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, αλλά και άρτια αξιοποίησή τους προς όφελος της ανάπτυξης και της διεύρυνσης νέων οριζόντων στο μείζονα αυτό κλάδο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση