Η Βόρεια Εύβοια έχασε πάνω από τα μισά της δάση από το 2017

του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη*

Στο παρόν άρθρο αναλύονται οι χρήσεις και καλύψεις γης του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» και του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας», (στην «Βόρεια Εύβοια»), με ειδική έμφαση στην μείωση των εμβαδών των εκτάσεων που καλύπτονται από δάση στους δύο συγκεκριμένους Δήμους, κατά το χρονικό διάστημα 2017-2022 («01/01/2017-01/01/2023») με την χρήση των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων» (σε συντομία «Γ.Π.Σ.») ή αλλιώς «Geographical Information Systems» («G.I.S.») και τις πληροφορίες που προέρχονται από την απεικόνιση που προσφέρει το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2». Η αποστολή «Copernicus SENTINEL-2» αποτελείται από μία συνάθροιση (συγκέντρωση, συσσώρευση) δύο δορυφόρων οι οποίοι διέρχονται, περιστρεφόμενοι σε τροχιά, επάνω από τους δύο πόλους της γης, τοποθετημένοι στην ίδια σύγχρονη περιστροφική τροχιά με αυτήν του ηλίου, συντονισμένοι (συγχρονισμένοι) σε μία γωνία 180 μοιρών ο ένας ως προς τον άλλο [1].

Εικόνα 1. Η γραφική απεικόνιση της μεθοδολογίας λειτουργίας του δορυφορικού συστήματος «Copernicus/Sentinel-2» [1].

Οι απεικονίσεις και οι σχετικές αναλύσεις επιτεύχθηκαν χάρη στις αποκοπές, (στα όρια του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» και στα όρια του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας»), τμημάτων του θεματικού επιπέδου με την ονομασία «Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover Time Series» («Sentinel-2 Ετήσιες Χρονοσειρές Χρήσης Γης/Κάλυψης Γης 10μέτρα»), (το οποίο έχει παραχθεί από το «Επιδραστικό Παρατηρητήριο», την «Microsoft» και την αμερικανική πολυεθνική εταιρεία λογισμικού συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών «Esri»), το οποίο επίπεδο στην ουσία αναπαριστά έναν παγκόσμιο χάρτη χρήσης γης/κάλυψης γης («Χ.Γ.Κ.Γ.», «L.U.L.C.») που έχει προκύψει από τις εικόνες του δορυφορικού συστήματος «ESA Sentinel-2» σε ανάλυση 10 μέτρων. Κάθε χρονιά δημιουργείται με το «Επιδραστικό, Βαθειάς Γνώσης, Μοντέλο Κατηγοριοποίησης “Al”», το οποίο έχει εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας δισεκατομμύρια ετικετοποιημένα από ανθρώπινη παρέμβαση εικονοστοιχεία από την «Εθνική Γεωγραφική Ένωση». Οι παγκόσμιοι χάρτες παράγονται εφαρμόζοντας αυτό το μοντέλο στο σύστημα συλλογής εικόνων «Sentinel-2 Επίπεδο-2Α» στον «Πλανητικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή της Microsoft», διενεργώντας επεξεργασία σε περισσότερες από 400.000 παρατηρήσεις της Γης σε ετήσια βάση [2].

Εικόνα 2.1.1. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-01/01/2018), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].

Εικόνα 2.1.2. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2022 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2022-01/01/2023), του «Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].

Εικόνα 2.2.1. Ο χάρτης των χρήσεων γης, (για το έτος 2017 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 01/01/2017-01/01/2018), του «Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας» όπως αποτυπώνεται από το δορυφορικό σύστημα «Copernicus/Sentinel-2» [2].