Η Δασική Υπηρεσία ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης για το ΠΑΑ

του Θοδωρή Καραουλάνη

Μια πολυαναμενόμενη απόφαση εξέδωσαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης. Πρόκειται για την ΚΥΑ 2437  (ΦΕΚ: 3257/Β/11-10-2016) με την οποία ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης η Δασική Υπηρεσία, για ολόκληρη τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Συγκεκριμένα, η διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών της  Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ ορίζεται ως ΕΦΔ για τα μεταφερόμενα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου στη νέα. Αυτό συμβαίνει γιατί πολλά από τα έργα δεν ολοκληρώθηκαν (όπως σε όλο το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της προηγούμενης περιόδου) και πρέπει να συνεχιστούν.

Η απόφαση είναι σημαντική γιατί αφενός ξεμπλοκάρει την ενίσχυση απαραίτητων δασικών έργων σε όλη τη χώρα και αφετέρου δίνει τέλος σε μια υποβόσκουσα διαμάχη για το ποιος θα έχει τη διαχείριση αυτών των έργων. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η απόφαση αυτή έρχεται δύο χρόνια μετά την έναρξη του ΠΑΑ 2014 – 2020

Συγκεκριμένα οι μεταφερόμενες δράσεις – έργα για τα οποία η δασική υπηρεσία θα έχει όλη τη διαχείριση είναι τα εξής:

Μεταφερόμενα έργα από το ΠΑΑ 2007-2013 στο ΠΑΑ 2014-2020 και Αντιστοίχιση με τα Μέτρα του ΠΑΑ 20142020:

1. Το Μέτρο 125 Β της περιόδου 2077 – 2013 «Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013  γίνεται στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 το μέτρο M04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17) ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3.3 «Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου»

Ακόμη, στη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 έχει δημιουργηθεί το ευρύτερο (από το παρελθόν) πρόγραμμα M08 - Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών (άρθρα 21-26)  ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων», στο οποίο εντάσσονται τα εξής μεταφερόμενα έργα της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου:

2. Το Μέτρο 226 της περιόδου 2077 – 2013 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»: Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές»
3. Το μέτρο 226 της περιόδου 2077 – 2013 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»: Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών»
4. Το Μέτρο 226 της περιόδου 2077 – 2013 «Αποκατάσταση του Δασοκομικού Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης»: Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης- Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων»

Όπως γίνεται αντιληπτό και από την περιγραφή, τα έργα αυτά αφορούν τις δασικές και ορεινές περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές και πλημμύρες. Σημειώνουμε ότι τα χρήματα του ΠΑΑ είναι τα μόνα κοινοτικά χρήματα που χρηματοδοτούν τέτοια έργα, σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης (δηλαδή χωρίς να συνυπολογίζουμε τα περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ που έχουν όμως άλλες στοχεύσεις κυρίως), καθώς όποια άλλα δασικά και ορεινά έργα χρειάζονται χρηματοδότηση γίνεται αγώνας να βρεθούν κονδύλια από το Πράσινο Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Αξίζει βέβαια να σημειώσουμε ότι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ – που «ελέγχεται» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης – να έδωσε αρμοδιότητα ΕΦΔ στη Δασική Υπηρεσία και να μετέφερε έργα, αλλά προς το παρόν δεν εκχώρησε συγκεκριμένο προϋπολογισμό! Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά «για τα ανωτέρω μέτρα/υπομέτρα ο ΕΦΔ θα ενημερώνεται από την ΕΥΔ ΠΑΑ για το διαθέσιμο προϋπολογισμό, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ΠΑΑ».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση