Η ΕΤΕπ υπέγραψε συμφωνία για τη δημιουργία ειδικού ταμείου για τις ΜΜΕ

Συμφωνία  Χρηματοδότησης για την δημιουργία ενός νέου και καινοτόμου εργαλείου για την ώθηση της επιχειρηματικότητας στην χώρα  υπεγράφη ανάμεσα  στην ΕΤΕπ και την υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Άννα Διαμαντοπούλου
.  Πρόκειται για το ειδικό ταμείο εγγυήσεων που  θα παρέχει στήριξη σε δάνεια που χορηγούνται  μέσω ενδιάμεσων Τραπεζών σε μικρομεσαίες  επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Το Ταμείο Εγγυήσεων θα παράσχει πρόσθετη ρευστότητα στον τραπεζικό τομέα για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα μειώσει το κόστος  χρηματοδότησης, τόσο για τις συνεργαζόμενες τράπεζες όσο και για τις  επιχειρήσεις.  Απευθύνεται κυρίως στην μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην  χώρα, και κατά  προτεραιότητα στις επιχειρήσεις εκείνες που ήδη λαμβάνουν στήριξη από τα
Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Είναι καίριας σημασίας για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας  και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.
Το Ταμείο Εγγυήσεων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ θα  επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να διαθέσει δάνεια προς Ελληνικές Τράπεζες ύψους   1 δισεκατομμυρίου
ευρώ.  Οι Τράπεζες με τη σειρά τους, και  σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα χρησιμοποιήσουν αυτή τη νέα ρευστότητα για να  χρηματοδοτήσουν νέες επενδύσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Τονίζω ότι αυτοί οι πόροι δεν μπορούν να  χρησιμοποιηθούν από Τράπεζες για αναχρηματοδότηση παλαιών πιστωτικών  γραμμών.  Επιτρέπεται όμως ναχρησιμοποιηθούν για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης.  Είμαστε έτοιμοι να θέσουμε το Ταμείο τάχιστα  σε λειτουργία.

«Θα  διαθέσουμε αυτή τη ρευστότητα σε ελληνικές τράπεζες που πληρούν τις προϋποθέσεις  όσο πιο γρήγορα γίνεται» επεσήμανε   ο Πλούταρχος Σακελλάρης,   αντιπρόεδρος  της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ.
Προϋπόθεση για να επιτύχουμε τους στόχους μας είναι  να υπάρξει ζήτηση για βιώσιμες επενδύσεις και να αποφασίσουν οι Τράπεζες να τις  χρηματοδοτήσουν.  Τονίζω, όπως κάνω  πάντα, ότι η επιλογή της χρηματοδότησης των επενδύσεων γίνεται αποκλειστικά από  τις συνεργαζόμενες τράπεζες.
Το  Ταμείο θα έχει  ανακυκλούμενο χαρακτήρα, με δυνατότητα εκ νέου χρησιμοποίησής του για νέες
χρηματοδοτήσεις προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Υπενθυμίζεται  ότι σε  συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Παγκρήτια Συνεταιριστική  Τράπεζα είναι ήδη διαθέσιμα 300 εκατομμύρια ευρώ για την μικρομεσαία
επιχειρηματικότητα.  Οι  σχετικές  συμβάσεις υπογράφηκαν  τον περασμένο Δεκέμβριο.  Στην Ελλάδα το 2011 χρηματοδοτήθηκαν  σε συνεργασία  με τις ελληνικές τράπεζες εταίρους μας 1.557 μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, που ανήκει στον Όμιλό μας και διαχειρίζεται το πρόγραμμα JEREMIE,  έχει ήδη υπογράψει  έξι συμφωνίες συνολικού ύψους 180 εκατομμυρίου ευρώ.  Έτσι διοχετεύονται συνολικά 360  εκατομμύρια  ευρώ σε ελληνικές  μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Επιπλέον, το  Ταμείο επέλεξε πρόσφατα διαχειριστές κεφαλαίων για δύο νέα μέσα παροχής
επιχειρηματικού κεφαλαίου.  Συγκεκριμένα,  πρόκειται για κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών που θα διαθέτουν συνολικά  περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ για συμμετοχές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κυρίως  σε τεχνολογίες αιχμής.
«Στην παρούσα μακροοικονομική συγκυρία, είναι πολύ σημαντικό για την οικονομία και για τα  δημόσια οικονομικά της Ελλάδας να διατηρήσει η χώρα την επενδυτική της ικανότητα.  Η σημερινή συμφωνία θα βοηθήσει σε αυτό το στόχο»  τόνισε  ο κ. Σακελλάρης .

Παράλληλα δείχνει το δρόμο της αποτελεσματικής  συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα  Επενδύσεων για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και σε άλλα κράτη-μέλη της  Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ήδη επεξεργάζεται η ΕΤΕπ  τη δημιουργία  παρόμοιου Ταμείου Εγγυήσεων στην Πορτογαλία.
Η  τελετή υπογραφής με την Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Άννα Διαμαντοπούλου πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών παρουσία του Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Γιοχάνες Χαν.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!