Η Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει δράση για την βιώσιμη ανάπτυξη

ΥΠEΓΡΑΦΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΕΣ. 

Στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής μπαίνει δυναμικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την υπογραφή του διεθνούς Συμφώνου των Δημάρχων από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων, Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Το Σύμφωνο, το οποίο συνυπέγραψαν στις Βρυξέλες την περασμένη εβδομάδα συνολικά 3150 Δήμοι από όλη την Ευρώπη, δεσμεύει τους Δήμους να υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%.

Για να το πετύχουν αυτό αναπτύσσουν Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (ΣΔΑΕ), εφαρμόζουν δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και σε ιδιωτικούς τομείς του Δήμου και οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και άλλες δομές υποστήριξης.

Μετά από την κατάθεση της υποψηφιότητας του Δήμου για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα για το 2014 και την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας Χωρικής και Διατροφικής Διακυβέρνησης RURURBAL, μέσα από την οποία προωθείται η κατανάλωση τοπικών προϊόντων συμβάλλοντας στη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος της Θεσσαλονίκης, η υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων έρχεται να συμπληρώσει τις προσπάθειες του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Ελεύθερων Χώρων για βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων της περιοχής μέσα από τη δικτύωση του Δήμου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών. 

Έτσι, το επόμενο βήμα συνίσταται στον σχεδιασμό, σε συνεργασία με τις δημοτικές υπηρεσίες, του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο θα στηριχθεί σε μία ακόμη πρωτοβουλία της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, το πρόγραμμα Energy Efficiency Embedded Urban Planning project (E3UP) το οποίο κατατέθηκε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τους Δήμους της Βαρκελώνης, του Μπάρι και της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του Έβδομου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα (FP7) της Ε.Ε.

«Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες και στρεφόμενοι προς τις κοινές ευρωπαϊκές δράσεις, επιχειρούμε να δώσουμε απάντηση στα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα της Θεσσαλονίκης, τοποθετώντας παράλληλα την πόλη μας σε ένα διεθνές πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών, πρωτοστατώντας στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Με αυτό τον τρόπο φιλοδοξούμε να κερδίσουμε τον πολύτιμο χρόνο που χάθηκε τα προηγούμενα χρόνια και να διασφαλίσουμε ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης », δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Ζέρβας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!