Η Θεσσαλονίκη αποκτά Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σε πορεία υλοποίησης βρίσκεται η ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το ΚΠΕ Δ.Θ. θα στεγαστεί στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Εγνατίας 132), αφού προηγηθούν οι ανάλογες εγκρίσεις, αδειοδοτήσεις, διαμορφώσεις, ο σχετικός υλικοτεχνικός εξοπλισμός, η στελέχωση προσωπικού από το Υπουργείο Παιδείας και η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου και του Δήμου, διαδικασία που εντάσσεται στον προγραμματισμό του σχολικού έτους 2018-19.

Σύμφωνα με τον δήμο, οι ενέργειες που έχουν πραγματωθεί μέχρι στιγμής είναι οι ακόλουθες:

  • Με την 1479/19-10-2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το αίτημα ίδρυσης του Κέντρου, μετά από εισήγηση του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης
  • Στις 13-5-2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του ΚΠΕ: 70831/Δ2/26-4-2016 (ΦΕΚ 1361/Β/13-5-2016)
  • Το θέμα βρίσκεται στην α΄ φάση διαβούλευσης (κλειστή) στο νέο νομοσχέδιο και θα ακολουθήσει η β΄ φάση (ανοικτή), ως προς τις υποστηρικτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ)

Σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο για τον Νομό Θεσσαλονίκης προβλέπεται η ίδρυση δυο αντίστοιχων Κέντρων, σε Ανατολική και Δυτική Θεσσαλονίκη. Αντίστοιχες εγκρίσεις από το Υπουργείο Παιδείας για τη δημιουργία ΚΠΕ/ΚΕΑ, έχουν λάβει και ο Δήμος Θέρμης για το Λιβάδι και ο Δήμος Λαγκαδά για τον Βερτίσκο.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση