Η Θεσσαλονίκη υποψήφια για πράσινη πρωτεύουσα της Ευρώπης

Μετά από έγκριση του δημοτικου συμβουλίου αποφασίσθηκε  η υποβολή  υποψηφιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη Διεκδίκηση του βραβείου «Ευρωπαϊκή Πράσινη πρωτεύουσα 2014»

 

Εμείς,  στην  greenagenda    θεωρούμε ότι δεν χρειαζεται  μόνο αυτό αλλά απαιτείται να ξεκινήσουν οι φορείς  έναν συντονισμένο  και δύσκολο    αγώνα για να αυξηθούν  οι  δείκτες  μια βιώσιμης πόλης  φιλικής στον άνθρωπο. Δυστυχώς  σήμερα    δεν μπορούμε  να είμαστε περήφανοι για πολλά.   Με τα σημερινά δεδομένα,  για παράδειγμα  η πόλη έχει  το χαμηλότερο  ποσοστό  πρασίνου  που αναλογεί σε κάθε κάτοικο.

Η Ευρώπη είναι αστική κοινωνία με πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει το σημαντικό ρόλο των τοπικών αρχών στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Ξεκινώντας από το 2010, μια Ευρωπαϊκή πόλη θα επιλέγεται κάθε χρόνο ως Πράσινη Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα. Το βραβείο θα δίνεται στην πόλη που:

-Καταφέρνει να πετυχαίνει υψηλά περιβαλλοντικά στάνταρ. Είναι αφοσιωμένη στο να πετυχαίνει φιλόδοξους στόχους για περαιτέρω περιβαλλοντική βελτίωση και ανάπτυξη

-Μπορεί να αποτελέσει πρότυπο που θα εμπνεύσει άλλες πόλεις και να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές προς άλλες πόλεις.

Ο τίτλος αυτός απονέμεται στην ευρωπαϊκή πόλη που έχει προωθήσει τέτοιους τρόπους διαβίωσης, ως επιβράβευση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι τοπικές αρχές για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

 

Φέτος, υποψηφιότητα για την «Ευρωπαϊκή Πράσινη Πρωτεύουσα 2014» θέτει και η Θεσσαλονίκη, ας βοηθήσουμε  όλοι και να μην μεμψιμοιρούμε .

Οι τρείς βασικοί στόχοι του βραβείου είναι:

α) να βραβεύονται πόλεις οι οποίες έχουν σαφώς καταγεγραμμένο ιστορικό επίτευξης υψηλών περιβαλλοντικών στόχων,

β) να ενθαρρύνονται οι πόλεις ώστε να προσηλώνονται στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων περιβαλλοντικής βελτίωσης στο μέλλον και στόχων αειφόρου ανάπτυξης, και

γ) να προβάλλονται υποδειγματικές περιπτώσεις από τις οποίες να εμπνέονται άλλες πόλεις και να προωθούνται οι βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σε όλες τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Το σημαντικό όφελος της υποψηφιότητας αυτής είναι η καταγραφή του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της πόλης της Θεσσαλονίκης και η συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους φορείς της πόλης που ασχολούνται με τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον της πόλης.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!