Η ΚΑΠ μετά το 2020 στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας

Το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020, η κατάσταση της αγοράς αγροτικών προϊόντων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλιεία για την περίοδο μετά το 2020, οι αλιευτικοί έλεγχοι και οι αλιευτικές δυνατότητες για το 2019 είναι τα βασικά θέματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που διεξάγεται σήμερα Δευτέρα, στο Λουξεμβούργο.

Ειδικότερα, όσον αφορά το μέλλον της ΚΑΠ μετά το 2020, οι υπουργοί θα ασχοληθούν κυρίως με τη δέσμη μέτρων μεταρρύθμισης της ΚΑΠ μετά το 2020. Τρεις νομοθετικές προτάσεις έχουν κατατεθεί προς συζήτηση, οι οποίες υλοποιούν τις ιδέες για το μέλλον της ΚΑΠ, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, σχετικά με το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας.

Συγκεκριμένα, έχουν κατατεθεί οι εξής προτάσεις, οι οποίες και θα συζητηθούν στο σημερινό Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας:

  • Ο κανονισμός για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ
  • Ο κανονισμός περί ενιαίας κοινής οργάνωσης των αγορών (ΚΟΑ)
  • Ο κανονισμός σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείρτιση και την παρακολούθηση της ΚΑΠ

Υπενθυμίζεται ότι σε προηγούμενα αντίστοιχα Συμβούλια, των μηνών Δεκεμβρίου 2017 καθώς και Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018, είχαν συζητηθεί θέματα όπως οι άμεσες ενισχύσεις, η συμβολή της ΚΑΠ στο περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, η προστιθέμενη αξία στον αγροτικό τομέα από την εφαρμογή της ΚΑΠ και οι βασικοί στόχοι της ΕΕ που πρέπει να εξακολουθήσουν να επιδιώκονται.

Κατάσταση της αγοράς γεωργικών προϊόντων

Κεντρικό θέμα των συζητήσεων θα είναι οι τελευταίες εξελίξεις στις αγορές των βασικών γεωργικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των αγορών γαλακτοκομικών προϊόντων και χοιρείου κρέατος.

Ευρωπαϊκό ταμείο για τη θάλασσα και την αλιεία για μετά το 2020

Οι υπουργοί θα εξετάσουν την πρόταση της Κομισιόν περί συστάσεως Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για τη μελλοντική περίοδο προγραμματισμού 2021-2028.

Αλιευτικοί έλεγχοι

Οι υπουργοί θα εξετάσουν επίσης πρόταση κανονισμού σχετικά με τους αλιευτικούς ελέγχους. Στόχος της πρότασης είναι ο εκσυγχρονισμός του συστήματος ελέγχου της αλιείας έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στην εξέλιξη των πρακτικών και τεχνικών αλιείας και να εξασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ).

Αλιευτικές δυνατότητες για το 2019

Στους υπουργούς θα υποβληθεί ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των εργασιών της κοινής αλιευτικής πολιτικής και τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2019. Κάθε χρόνο η ΕΕ καθορίζει τα όρια αλιευμάτων για τα εμπορικότερα ιχθυαποθέματα, τα οποία αποκαλούνται αλιευτικές δυνατότητες ή συνολικά επιτρεπόμενα αλιεύματα (TAC).

Μετά την ανακοίνωση, όπου καθορίζεται η μέθοδος υπολογισμού των TAC του 2019, η Κομισιόν θα υποβάλει πρόταση επί της οποίας θα αποφασίσουν οι υπουργοί κατά το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση