Η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να τροποποιήσει τον νόμο περί αναγκαστικής συμμετοχής σε συνεταιρισμούς

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από την Ελλάδα να τροποποιήσει τον αναγκαστικό νόμο 6085/1934, ο οποίος δεν επιτρέπει σε μεμονωμένους αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου να παράγουν και να εμπορεύονται οίνο ατομικά.

Ο εν λόγω νόμος υποχρεώνει τους αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου να είναι μέλη των τοπικών συνεταιρισμών οι οποίοι, με τη σειρά τους, οφείλουν να παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής γλεύκου και σταφυλιών στην Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου (ΕΟΣΣ), η οποία έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και εμπορίας του σαμιακού οίνου. Επειδή στις 21 Ιανουαρίου 2015 υποβλήθηκε πιο λεπτομερής καταγγελία, η Επιτροπή αποστέλλει επιπλέον συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή.

Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει ικανοποιητικά εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει στις ελληνικές αρχές αιτιολογημένη γνώμη.

Η ανακοίνωση της Κομισιόν όπως δημοσιεύθηκε στην Αγγλική γλώσσα:

Agriculture: Commission invites GREECE to comply with the common organisation of agriculture market in the wine sector

The European Commission requests Greece to comply with the common organisation of agricultural market (CMO) rules in the wine sector and the freedoms of association, of profession and business, established in the EU Charter of Fundamental Rights. Individual wine growers on the island of Samos, Greece, are currently obliged to be members of local cooperatives which in turn have to deliver their entire must and grapes production to the Union of Vinicultural Cooperatives of Samos (EOSS; Samos UVC), which has the exclusive right of producing and marketing Samian wine. The individual wine growers are also prevented from being registered as producers of Protected Designation of Origin (PDO) wine. The Commission takes the view that the obligation to deliver all their production of must or grapes to a producer organisation amounts in reality to a prohibition placed on the individual producer to produce wine himself or herself. The Greek authorities also violate Article 103 (1) of the CMO Regulation (Regulation (EU) No 1308/2013) whereby “a protected designation of origin and a protected geographical indication may be used by any operator marketing a wine which has been produced in conformity with the corresponding product specification”. Following the reception of a detailed complaint, the Commission sent a letter of formal notice on 26February 2016 to which the Greek authorities replied on 27 April 2016. However, the Commission considers the reply does not respond adequately to the concerns raised and so is now sending a reasoned opinion. Greece has two months to take the necessary measures to remedy the situation, otherwise the Commission may decide to refer Greece to the Court of Justice of the EU.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση