Η νέα ΚΑΠ για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη

Στη Σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε που πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες, συμμετείχε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, συνοδευόμενος από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων κ. Δημήτριο Μελά.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν η μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και ειδικότερα, η προσαρμογή της θέσης του Συμβουλίου σε ορισμένα σημεία των κανονισμών για τις άμεσες ενισχύσεις και την αγροτική ανάπτυξη, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εφαρμοσθεί έγκαιρα η νέα ΚΑΠ. Έγιναν προσαρμογές των ποσοστών σταδιακής μείωσης των άμεσων ενισχύσεων για τις πολύ μεγάλες εκμεταλλεύσεις, προστέθηκε παράρτημα στον κανονισμό για την αγροτική ανάπτυξη, όπου καθορίζονται τα ποσά που κατανέμονται σε κάθε κράτος μέλος για την επταετία 2014-2020 και αυξήθηκε σε 85% το ποσοστό κοινοτικής συγχρηματοδότησης για τις μειονεκτικές και τις απομακρυσμένες περιοχές, καθώς και τα μικρά νησιά του Αιγαίου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα και για την επταετία 2014-2020 εξασφάλισε ποσό ύψους 4,2 δις ευρώ, ισόποσο με της προηγούμενης περιόδου.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ότι αφορά στη μεταρρύθμιση της νέας ΚΑΠ, επεσήμανε την ανάγκη να ληφθούν έγκαιρα αποφάσεις, ώστε οι γεωργοί να προγραμματίσουν με ασφάλεια τις παραγωγικές τους δραστηριότητες, σε ένα σταθερό περιβάλλον και τόνισε την πάγια θέση της Ελλάδας για μία πιο δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων υπέρ των μικρών οικογενειακών εκμεταλλεύσεων.Σχετικά με τις εμπορικές συμφωνίες της Ε.Ε με τρίτες χώρες, ο κ. Τσαυτάρης, χωρίς να αμφισβητήσει τη χρησιμότητα διεύρυνσης του διεθνούς εμπορίου, υποστήριξε ότι οι συμφωνίες αυτές θα πρέπει να διέπονται από την αρχή της αμοιβαιότητας και της αναλογικότητας, προκειμένου να μη ζημιώνονται οι ευρωπαίοι αγρότες, να προστατεύονται οι ευαίσθητοι τομείς και τα προϊόντα του κάθε κράτους μέλους και να προστατεύονται και να γίνονται σεβαστές, από τους εμπορικούς εταίρους της Ε.Ε, οι γεωγραφικές ενδείξεις που η ίδια έχει κατοχυρώσει. Όπως τόνισε ο Υπουργός, τα κατοχυρωμένα ευρωπαϊκά σήματα για την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων αυξάνουν την προστιθέμενη αξία τους, όπως και την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής γεωργίας. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις με τον Καναδά και στην ανάγκη αναγνώρισης της φέτας, ενός εμβληματικού προϊόντος ταυτισμένου στην παγκόσμια αγορά με την Ελλάδα. Όπως υπογράμμισε ο κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, η αναγνώριση αυτή πρέπει να επιδιωχθεί, όχι μόνο για τη σημασία της συγκεκριμένης αγοράς, αλλά και για να αποφευχθεί ένα κακό προηγούμενο σε επικείμενες σημαντικές εμπορικές συμφωνίες.Σε ότι αφορά στις διαπραγματεύσεις του ΠΟΕ, ο κ. Τσαυτάρης αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο βαμβάκι και στην κριτική που ασκείται για τη στήριξη που παρέχει η Ε.Ε. Υποστήριξε ότι η στήριξη αυτή πρέπει να διατηρηθεί αμετάβλητη και ότι σε καμία περίπτωση δεν απειλεί τις ελάχιστα ανεπτυγμένες βαμβακοπαραγωγές χώρες, αφού η ευρωπαϊκή παραγωγή αντιπροσωπεύει μόλις το 2% της παγκόσμιας αγοράς.Σε ότι αφορά στην προώθηση της παραγωγής πρωτεϊνούχων καλλιεργειών, ο Υπουργός αναγνώρισε ότι η Ε.Ε έχει κάνει πρόοδο στην υποστήριξη των ψυχανθών, όπως η απαλλαγή από υποχρεώσεις του «πρασινίσματος» και η δυνατότητα πρόσθετης συνδεδεμένης ενίσχυσης για το συγκεκριμένο τομέα. Ζήτησε να ανακηρυχθεί το 2015 ως «ευρωπαϊκό έτος για την υποστήριξη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών» από την Ε.Ε, όπως θα κάνει και ο FAO για το 2016, ώστε να αναδειχθεί η σημασία του τομέα για την υγιεινή διατροφή, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και για την προστασία του περιβάλλοντος.Στη διάρκεια του Συμβουλίου, η Επιτροπή παρουσίασε τις βασικές γραμμές της νέας στρατηγικής της Ε.Ε. για την υποστήριξη των δασών και του δασικού τομέα και ενημέρωσε το Συμβούλιο για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τα διεθνή θέματα εμπορίου γεωργικών προϊόντων. Παράλληλα, η Προεδρία αναφέρθηκε  στο 7ο Διεθνές Συνέδριο «Σχεδιάζοντας μαζί το μέλλον του βιολογικού τομέα της Ευρώπης – Επηρεάζοντας το νομικό πλαίσιο της Ε.Ε για τη βιολογική παραγωγή στο πλαίσιο της μελλοντικής ΚΑΠ», που πραγματοποιήθηκε στο Βίλνιους, στις 2-4 Ιουλίου 2013, ενώ η Ιρλανδική αντιπροσωπεία αναφέρθηκε στα συμπεράσματα της 33ης Διάσκεψης των Διευθυντών των Οργανισμών Πληρωμών, που έγινε στο Δουβλίνο, στις 25-26 Απριλίου 2013.Σημειώνεται τέλος ότι, στο περιθώριο του Συμβουλίου, οκτώ Υπουργοί Γεωργίας, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Υπουργός, κατέληξαν σε κοινή δήλωση στην οποία επισημαίνουν την ανάγκη στήριξης του καπνού. Οι Υπουργοί υπογραμμίζουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο τομέας, όπως η εξαίρεσή του από τη συνδεδεμένη ενίσχυση και η μεταφορά πόρων του καπνού στο 2ο πυλώνα το 2010. Αναφέρονται στην σημασία του τομέα για περιοχές μειονεκτικές, χωρίς εναλλακτικές παραγωγικές δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης και στους κινδύνους για τον κοινωνικό ιστό και το περιβάλλον από την παρατηρούμενη εγκατάλειψη της καλλιέργειας. Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τον καπνό στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, όπως και πολλά κράτη μέλη στο Συμβούλιο, υποχρεώνοντας την Επιτροπή στην υποβολή δήλωσης ότι θα παρακολουθεί στενά την αγορά και θα προτείνει κάθε κατάλληλο μέτρο για τη βελτίωσή της.Στο πλαίσιο αυτό, τα οκτώ κράτη μέλη ζητούν από την Επιτροπή να προχωρήσει σε μια εμπεριστατωμένη και ευρεία συζήτηση για το μέλλον του καπνού και να αναζητήσει λύσεις στο πλαίσιο της ΚΑΠ, που θα επιτρέψουν τη βιώσιμη συνέχιση της καλλιέργειας.

Όπως δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης: «Η συμφωνία στην οποία έχει καταλήξει το Συμβούλιο για την ΚΑΠ εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της ελληνικής γεωργίας με ποσό που υπερβαίνει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για την ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων γεωργών και τη στήριξη των επενδύσεων τους.

Οι κανόνες που έχουν αποφασιστεί εξυπηρετούν την ελληνική γεωργία με μέτρα για τους νέους αγρότες, τις μικρές εκμεταλλεύσεις, τις μειονεκτικές περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου.

Επίσης, η συμφωνία, μας δίνει τη δυνατότητα για στοχευμένες ενισχύσεις, ώστε να υποστηριχθούν παραγωγές όπως τα ψυχανθή, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κτηνοτροφίας. Απομένει σε εμάς να καθορίσουμε τους κανόνες σε εθνικό επίπεδο ώστε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο μια βιώσιμη και αποδοτική γεωργία που τη χρειάζεται η χώρα μας στη δύσκολη αυτή στιγμή για την οικονομική της ανασυγκρότηση».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!