Η νέα ΚΑΠ και το πράσινο στρατηγικό σχέδιο του ΥΠΑΑΤ

Συνέντευξη στον Νίκο Αβουκάτο

Η προτεραιοποίηση των δράσεων για το κλίμα και το περιβάλλον μέσα από τα οικολογικά σχήματα του Πυλώνα Ι και οι γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ συμπεριλαμβάνονται στις βασικές στοχεύσεις του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ, τονίζει σε συνέντευξή του στη Greenagenda.gr ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων Δρ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

Τα οικολογικά σχήματα είναι μια καθοριστική αλλαγή που φέρνει η νέα ΚΑΠ. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει καταρτίσει λίστα με 19 οικολογικά σχήματα, από τα οποία θα επιλέγουν οι παραγωγοί και θα εφαρμόσουν αυτό που ταιριάζει στην καλλιέργειά τους.

Σύμφωνα με τον κ. Μπαγινέτα, διαμορφώνεται μια παλέτα πολλαπλών επιλογών που αφορούν ενδεικτικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στη διάδοση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, ώστε κάθε παραγωγός να μπορεί να διαλέξει εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του ανάγκες και δυνατότητες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το γεωργικό του εισόδημα.

Όπως λέει ο γγ Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, η νέα ΚΑΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχους την εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού μέλλοντος για τους γεωργούς, τον καθορισμό μεγαλύτερων φιλοδοξιών σχετικά με τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα και τη διασφάλιση της θέσης των γεωργών στην καρδιά της κοινωνίας της Ευρώπης.

1. Κύριε Μπαγινέτα, ποιο είναι το στρατηγικό μας σχέδιο αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027;

Το νέο κοινό ευρωπαϊκό όραμα για την Γεωργία μετά το 2020 περνάει μέσα από την αυξημένη μέριμνα για το Περιβάλλον και το Κλίμα, καθώς η Ε.Ε. έχει ιεραρχήσει πολύ υψηλά στις στρατηγικές της την προστασία του Περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση - μετριασμό των επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής.

Πρόκειται για τις στρατηγικές "Από το αγρόκτημα στο πιάτο" και "Βιοποικιλότητα" που ενσωματώνονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη στον σχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού μας Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ 2021-2027 που ολοκληρώνουμε.

Το ΥπΑΑΤ, ανταποκρινόμενο σε αυτή την Ευρωπαϊκή φιλοδοξία, προτεραιοποίησε τις δράσεις για το κλίμα και το περιβάλλον μέσα από τα οικολογικά σχήματα του Πυλώνα Ι και τις γεωργοπεριβαλλοντικές παρεμβάσεις του Πυλώνα ΙΙ, διαμορφώνοντας μια παλέτα πολλαπλών επιλογών που αφορούν ενδεικτικά στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην προστασία των εδαφικών και υδατικών πόρων, στη διάδοση βιολογικών μεθόδων παραγωγής, στην εφαρμογή μεθόδων γεωργίας ακριβείας, στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου, ώστε κάθε παραγωγός να μπορεί να διαλέξει εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στις δικές του ανάγκες και δυνατότητες, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο το γεωργικό του εισόδημα.

2. Τι προβλέπεται να γίνει το νέο έτος με βάση το αναπτυξιακό σχέδιο του υπουργείου για την αγροτική οικονομία και πιο συγκεκριμένα για τα μέτρα στήριξης για επενδύσεις στη Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων αλλά και την ενθάρρυνση της Συνεργατικότητας, τις ομάδες παραγωγών και τα συνεταιριστικά σχήματα;

Η αγροτική οικονομία της χώρας μας θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των αγροτικών προϊόντων μας, εξαιτίας των ιδιαίτερων ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, τα οποία οφείλουμε να αναδείξουμε.

Η πιστοποίηση, η τυποποίηση και η προώθηση είναι στόχοι - κλειδιά στη διαδικασία αυτή, όπως επίσης και η επένδυση στη γνώση, στην καινοτομία, στις νέες τεχνολογίες, στη συνεργασία, στη δικτύωση που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω βελτίωση του αγροδιατροφικού μας συστήματος, μέσα από την αναβάθμιση της παραγωγικής του ικανότητας και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό του σε όλα τα επίπεδα.

Οι παραπάνω στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μεθοδικά και οργανωμένα, μέσω σημαντικών χρηματοδοτικών εργαλείων από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στον διαρθρωτικό μετασχηματισμό του παραγωγικού μας συστήματος. Ενδεικτικά, στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παρουσιάζονται δράσεις, που αφορούν τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων, της στήριξης των ομάδων παραγωγών, της συμμετοχής τους σε συστήματα ποιότητας, τον εκσυγχρονισμό, τη μεταφοράς γνώσεων και συμβουλευτικής υποστήριξης, καθώς και τη συνεργασία για την προώθηση της καινοτομίας.

3. Ποια είναι τα προγράμματα που θα φέρουν σημαντικές χρηματοδοτήσεις και θα πρέπει να γνωρίζει ο αγροτικός κόσμος;

Στην κατεύθυνση απόκρισης στο σύνολο των νέων αναγκών και προκλήσεων που αντιμετωπίζει και η χώρα μας, έπειτα από την υγειονομική και ενεργειακή κρίση, βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή διαβουλεύσεων σε όλα τα επίπεδα με την ΕΕ συμμετέχοντας ενεργά στα κέντρα λήψης αποφάσεων και διεκδικώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος των εθνικών μας θέσεων και συμφερόντων.

Για τον αγροτικό κόσμο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξασφάλισε πόρους από δύο τουλάχιστον σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία αυτά:

α) των ταμείων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2021-2027, με προϋπολογισμό τα 19,3 δισ. ευρώ και

β) του ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με προϋπολογισμό τα 544,5 εκατ. ευρώ

προκειμένου να ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις μεγάλες προκλήσεις (υγειονομική, ενεργειακή και επισιτιστική κρίση), διαμορφώνοντας παράλληλα μια νέα δυναμική για την Ελληνική Γεωργία και τους Έλληνες παραγωγούς.

4. Ποιες είναι οι αναπτυξιακές ευκαιρίες μέσω των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης - αναδιάρθρωσης καλλιεργειών;

Ένα από τα υποέργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), που υλοποιούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών».

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα σε Συλλογικά Σχήματα να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης καλλιεργειών με την εγκατάσταση ποικιλιών προσαρμοσμένων στην κλιματική αλλαγή, με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και εξαγωγική δυναμική, ικανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των μελών τους, αλλά και τη δημιουργία εκμεταλλεύσεων οικονομικά βιώσιμων, ανταγωνιστικών με εξαγωγικό χαρακτήρα.

Η νέα ΚΑΠ αποσκοπεί στην ενίσχυση ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα ο οποίος θα μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, με στόχους την εξασφάλιση ενός σταθερού οικονομικού μέλλοντος για τους γεωργούς, τον καθορισμό μεγαλύτερων φιλοδοξιών σχετικά με τη δράση για το περιβάλλον και το κλίμα και τη διασφάλιση της θέσης των γεωργών στην καρδιά της κοινωνίας της Ευρώπης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση