Η Νότια Ευρώπη θα διψάσει από νερό

Στη γεωργία καταναλώνεται το  80% του νερού.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) με τίτλο «Προς μια ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων στην Ευρώπη» (Τowards Efficient use of water resources in Europe) η Ευρώπη θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της για αποτελεσματικότερη χρήση των υδάτων, δεδομένου ότι το νερό αποτελεί εκτός από συστατικό στοιχείο οποιασδήποτε μορφής ζωής, σημαντικό παράγοντα της οικονομικής πορείας και της εξέλιξής της.

Η λανθασμένη διαχείριση του νερού επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις σε δύο σημαντικούς παράγοντες της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας και ασφάλειας: τα οικοσυστήματα και τους ανθρώπους.
Η έκθεση του EΟΠ τονίζει και τεκμηριώνει την επιτακτική πλέον ανάγκη αλλαγής της πολιτικής των Ευρωπαϊκών κρατών σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων. «Οι υδατικοί πόροι υφίστανται πιέσεις σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και το πρόβλημα βαίνει επιδεινούμενο», δηλώνει η εκτελεστική διευθύντρια του ΕΟΠ, Jacqueline McGlade.
Εξαιτίας του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής υπάρχει αδυναμία προβλέψεων ως προς την παροχή πόσιμου νερού, εγκυμονώντας τον κίνδυνο της λειψυδρίας, γεγονός που θα έχει σοβαρές συνέπειες για τις οικονομίες που εξαρτώνται από τη γεωργία και τη βιομηχανία. Σημειωτέον ότι, εκτός από την γεωργία και την βιομηχανία, ανταγωνίζονται επίσης για την εξασφάλιση αυτού του πολύτιμου αγαθού δευτερεύουσες οικονομικές δραστηριότητες όπως η παραγωγή ενεργείας (υδροηλεκτρική), η ύδρευση αλλά και οι τομείς της οικονομίας που βασίζονται στα οικοσυστήματα (τουρισμός κ.ά.). Επίσης υπάρχουν και έμμεσες επιπτώσεις στην οικονομία, λόγω της μειωμένης ροής των ποταμών, της πτώσης της στάθμης των λιμνών και των υπόγειων υδάτων, της εξαφάνισης υγροτόπων, οι οποίες έχουν καταστρεπτικές συνέπειες στα φυσικά συστήματα που στηρίζουν την οικονομική παραγωγικότητα. Φυσικά εκτός από την επίδραση στους τομείς της οικονομίας, δεν πρέπει να παραλείπεται και το πρόβλημα του περιορισμού του πόσιμου νερού κυρίως σε χώρες της Νότιας Ευρώπης.
Στον γεωργικό τομέα καταναλώνεται το 25% του νερού που προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον, στο σύνολο της Ε.Ε., ενώ για την Νότια Ευρώπη το αντίστοιχο ποσοστό εκτοξεύεται στο 80%. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει εύκολα βελτίωση της αποδοτικότητας, χρησιμοποιώντας ορθότερα το νερό στην άρδευση των καλλιεργειών. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι περίπου το 25% του νερού που αντλείται για άρδευση συνολικά στην Ευρώπη θα μπορούσε να εξοικονομείται, αντικαθιστώντας το είδος αγωγών ή του συστήματος διανομής.
Στην ύδρευση, πάλι στο σύνολο της Ε.Ε., χρησιμοποιείται περίπου το 25% του φυσικά παρεχόμενου νερού, εκ του οποίου το 25% χρησιμοποιείται στην τουαλέτα. Η παροχή ύδρευσης μπορεί να γίνει πολύ πιο αποδοτική, δεδομένου ότι σε κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ χάνεται έως και το 50% του καθαρού πόσιμου νερού.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!