Η παρωχημένη νομοθεσία εμποδίζει τη γεωργία ακριβείας

Οι αγρότες έχουν την ικανότητα και την γνώση να καινοτομούν, αλλά περιορίζονται από παρωχημένες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.

Στο συμπέρασμα αυτό μεταξύ άλλων καταλήγει μία έκθεση σχετικά με την καινοτομία στην διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η οποία υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση, η γεωργία ακριβείας μπορεί να μειώσει το ποσό των φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και ακόμη και το νερό που χρειάζεται.

Επιπλέον, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γεωργίας θα μπορούσε να περιοριστεί με τη χρήση συστημάτων διαχείρισης που βασίζονται στις τεχνολογίες επικοινωνιών, οι οποίες θα κάνουν χρήση των πληροφοριών που συγκεντρώνονται από τη ρομποτική.

Πολλές πρακτικές αιχμής όπως η καταπολέμηση των επιβλαβών οργανισμών με έντομα ή η δημιουργία “πράσινων” λιπασμάτων από τη ροή αποβλήτων, παρεμποδίζονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ωστόσο, το Ευρωκοινοβούλιο επέλεξε στο πεδίο αυτό να προχωρήσει προς τα εμπρός και όχι να παραμείνει κολλημένο στο παρελθόν.

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της γεωργίας είναι ένα διεθνές ζήτημα και στην ΕΕ το 10% των εκπομπών CO2 ήταν το αποτέλεσμα των γεωργικών δραστηριοτήτων για το 2012.

Εάν λαμβανόταν υπόψη και το ποσοστό της χρήσης γης και αποψίλωσης των δασών, η επεξεργασία, η μεταφορά και η συσκευασία προιόντων, καθώς και τα απόβλητα που παράγονται, αυτό το ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο.

Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν μεγαλύτερη σημασία, εάν αναλογιστεί κανείς πως η ζήτηση για τρόφιμα αναμένεται να αυξηθεί κατά 70% λόγω του παγκόσμιου πληθυσμού, που εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 9,6 δισεκατομμύρια έως το έτος 2050.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωβουλευτές τόνισαν την ανάγκη να γίνουν επενδύσεις σε γεωργική τεχνολογία, συρρικνώνοντας επακόλουθα τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο της γεωργίας.

Σημαντικό είναι και το ζήτημα της γενετικής ποικιλομορφίας και της ποιότητας των φυτικών γενετικών πόρων, που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη γεωργική ανθεκτικότητα και την παραγωγικότητα.

Εν κατακλείδι, δεν πρέπει να παραβλέπονται τα οφέλη της έξυπνης γεωργίας, που παρέχει όπως έχει σχεδιαστεί τη δυνατότητα μείωσης των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και του νερού, με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση