Η πράσινη απασχόληση σε αριθμούς

Όσον αφορά στον τομέα της “πράσινης” ανάπτυξης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος σημειώνει τα εξής:

1. Η αύξηση στην ανακύκλωση βασικών υλικών μεταφράζεται σε 560.000 νέες θέσεις εργασίας ως το 2025

2. Η ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων σημαίνει 400.000 θέσεις εργασίες σε τοπικό επίπεδο, τις οποίες θα δημιουργήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιούργησαν 300.000 νέες θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία. Ως το 2020 υπάρχει προοπτική για 2,8 εργαζόμενους στον κλάδο.

4. Η μετατόπιση της φορολογίας από την απασχόληση στην ενέργεια και τις εκπομπές ρύπων θα μπορούσε να δημιουργήσει 1,5 εκατ. θέσεις εργασίας ως το 2020.

5. Τέλος, τα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης και αποδοτικότητας συνδέονται με 2 εκατ. νέες δουλειές ως το 2020.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!