Η σύγχρονη τεχνολογία δίνει ώθηση στην αγροδιατροφή

Logistics, laptop, tablet, smartphone, σύστημα ιχνηλασιμότητας. Η αγροτική επιχείρηση του αύριο. Ο Έλληνας αγρότης αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία σε όφελος της αγροτικής εκμετάλλευσής του, της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων του και εν τέλει της αύξησης του εισοδήματος του. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην άνοδο της ποιότητας των προϊόντων που παράγει η ελληνική μεταποίηση αξιοποιώντας ως πρώτη ύλη την παραγωγή του.

Ο αγρότης εκσυγχρονίζεται και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μέσα από το laptop, το tablet, το smartphone παρακολουθεί την καλλιέργεια του σε 24ωρη βάση. Έχει την πληροφόρηση ανά πάσα στιγμή για το πώς θα αντιμετωπίσει τους εχθρούς και τις ασθένειες των φυτών, πότε και πόσο πρέπει να ποτίσει, πότε και πόσο λίπασμα θα ρίξει στο χωράφι. Η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, όπως οι τηλεμετρικοί σταθμοί, αποτελούν εργαλεία παροχής υπηρεσιών ακριβείας για την καλύτερη διαχείριση κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση. Τα προϊόντα του πιστοποιούνται και εξάγονται. Το αποτέλεσμα το απολαμβάνουν οι καταναλωτές, στους οποίους προσφέρονται προϊόντα υψηλής ποιότητας, για τα οποία γνωρίζει ακόμα και σε ποιο χωράφι έχουν καλλιεργηθεί.

Η συνένωση των δυνάμεων αποτελούν ένα ακόμα ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Οι συλλογικές δράσεις και οι συμπράξεις του αγροτικού κόσμου κάτω από την ομπρέλα των Συνεταιρισμών και των Ομάδων Παραγωγών τους δίνουν το πλεονέκτημα της διαπραγμάτευσης για αγορά αγροεφοδίων σε χαμηλότερες τιμές, αλλά και την πώληση των προϊόντων τους σε ακόμα πιο ικανοποιητικές τιμές που επιφέρουν αύξηση της κερδοφορίας τους.

Κίνητρο για τον αγρότη είναι ο έλεγχος του κόστους, η αύξηση της απόδοσης της παραγωγής, η βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και, συνεπώς, η αύξηση των κερδών του.

Ο αγροτικός κόσμος στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης στρέφεται στη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων του και επιδιώκει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το βασικότερο ανασταλτικό παράγοντα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα: το υψηλό κόστος παραγωγής.

Ολοκληρωμένα προγράμματα καταγραφής και διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές και διάφορες, δωρεάν ή με πληρωμή, εφαρμογές για κινητά και Tablet, είναι σήμερα διαθέσιμα για την καταγραφή των δαπανών.

Το κόστος παραγωγής

Το κόστος παραγωγής αποτελεί, σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Παργινό, γεωτεχνικό, στέλεχος της Διεύθυνσης Αγροτικού Τομέα της Τράπεζας Πειραιώς, τον κύριο παράγοντα επιτυχίας και βιωσιμότητας μιας παραγωγικής μονάδας. Η γνώση και η ανάλυση του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με την ορθή διαχείριση των μέσων παραγωγής συμβάλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων και στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Ο πρωτογενής τομέας παρουσιάζει μία ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον δευτερογενή, δηλαδή της βιομηχανικής παραγωγής, σε ότι αφορά τις δαπάνες και τις μεταβολές αυτών. Ο λόγος είναι ότι στον πρωτογενή τομέα η παραγωγική διαδικασία είναι σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από απρόβλεπτους παράγοντες όπως προσβολές από έντομα, ασθένειες κ.λπ. καθώς και από τις καιρικές συνθήκες.

Ακόμα και σε αυτό το απρόβλεπτο παραγωγικό περιβάλλον, είναι εφικτή η συγκράτηση των δαπανών σε χαμηλά επίπεδα και η μείωση αυτών.

1. Ορθή διαχείριση της φυτοπροστασίας.

Αφορά τις εφαρμογές ζιζανιοκτονίας, εντομοκτονίας, κ.λ.π
Έχει παρατηρηθεί ότι με τη φύτευση σε μικρότερες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών, σε καλλιέργεια βαμβακιού, έχουμε λιγότερες επεμβάσεις για την καταπολέμηση των ζιζανίων και μείωση του κόστους ζιζανικτονίας από 12% έως 20%. Η έγκαιρη αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών συμβάλει στην μείωση των επαναληπτικών ψεκασμών. Η παρακολούθηση του πληθυσμού των εντόμων και η εφαρμογή των απολύτως αναγκαίων ψεκασμών αφού πρώτα έχει υπολογισθεί το κόστος της πιθανής απώλειας παραγωγής σε σχέση με το κόστος εφαρμογής του ψεκασμού.

2. Επιλογή πιστοποιημένων σπόρων υψηλών προδιαγραφών.

Το ποσοστό βλαστικής ικανότητας των σπόρων είναι σημαντικός παράγοντας που συνεισφέρει στη μείωση του κόστους παραγωγής.

3. Ορθολογική επιλογή αγοράς του γεωργικού εξοπλισμού.

Για παράδειγμα η επιλογή της ιπποδύναμης του τρακτέρ θα πρέπει να είναι αυτή που θα καλύπτει τις ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης λαμβάνοντας υπόψη κυρίως το είδος και το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Έτσι το κόστος των αποσβέσεων, της συντήρησης και ενέργειες θα είναι το βέλτιστο.

4. Ορθολογική χρήση των λιπασμάτων

Ο χρόνος εφαρμογής και οι ποσότητες για την λίπανση της καλλιέργειας θα πρέπει να προσαρμόζονται στο είδος τις καλλιέργειας και στο χρονικό διάστημα της ανάπτυξης του φυτού. Οι εδαφολογικές αναλύσεις μας βοηθούν στο να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους και την συμπλήρωση των απαιτούμενων θρεπτικών μέσω της ορθολογικής λίπανσης. Μεγαλύτερες ποσότητες λιπάσματος από τις αναγκαίες αυξάνουν το κόστος χωρίς να αυξάνεται ισόποσα και η απόδοση.

5. Η ορθολογική άρδευση

Το είδος της καλλιέργειας και το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας καθορίζουν τις ανάγκες σε νερό. Επίσης, η συστηματική παρακολούθηση των καιρικών συνθηκών βοηθάει στον καλύτερο προγραμματισμός της άρδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

6. Σωστός προγραμματισμός, εναλλαγή των καλλιεργειών ή και συγκαλλιέργεια.

Με τη σωστή εναλλαγή των καλλιεργειών στο ίδιο χωράφι μπορούμε να πετύχουμε μείωση του κόστους παραγωγής. Στην περίπτωση της συγκαλλιέργειας το επιθυμητό είναι η μία καλλιέργεια να λειτουργεί συμπληρωματικά της άλλης. Για παράδειγμα η συγκαλλιέργεια χειμερινών σιτηρών με χειμερινά ψυχανθή μειώνει το κόστος της αναγκαίας αζωτούχου λίπανσης αφού τα ψυχανθή έχουν την ικανότητα να εμπλουτίζουν το έδαφος με άζωτο.

Όπως σημειώνει ο κ. Παργινός, ο αγρότης που γνωρίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν και μεταβάλουν τις δαπάνες παραγωγής της εκμετάλλευσης του είναι σε θέση να παίρνει τις σωστές αποφάσεις στην κατάλληλη στιγμή. Του επιτρέπει να έχει καλύτερη διαχείριση των συνολικών χρημάτων που θα χρειασθεί για την ολοκλήρωση της καλλιέργειας και η τυχόν μεταβολή που μπορεί να προκύψει (π.χ. επανάληψη ψεκασμού λόγο καιρικών συνθηκών). Μπορεί να σχεδιάζει σωστά την ετήσια παραγωγή, να διαχειρίζεται ορθολογικά τους φυσικούς πόρους, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόμενων προϊόντων. Συνεπώς, μπορεί να προγραμματίζει τις αγορές έγκαιρα και να πετυχαίνει καλύτερες τιμές, αξιοποιώντας στο βέλτιστο βαθμό τόσο τα ίδια διαθέσιμα όσο και τα δανειακά κεφάλαια που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παραγωγικής διαδικασίας.
Η αναβάθμιση της γεωργικής εκμετάλλευσης είναι η αναγκαία συνθήκη για την επίτευξη υψηλότερων στόχων σε μια ανταγωνιστική διεθνή αγορά. Όπως διαβεβαιώνει ο κ. Παργινός η Τράπεζα Πειραιώς έχει προσεγγίσει με ολιστικό τρόπο τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Ο αγρότης, οι Ομάδες παραγωγών, ο Συνεταιρισμός, η επιχείρηση, μπορούν να επωφεληθούν του διευρυμένου Προγράμματος Συμβολαιακής Τραπεζικής, της «Κάρτας του Αγρότη», των εξειδικευμένων προϊόντων της Τράπεζας, αλλά και να εφοδιαστούν για το μέλλον μέσω των ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση