Η τεχνολογία εργάτης για ένα καλύτερο περιβάλλον

του Νίκου Αβουκάτου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενισχύει με προγράμματα και πρωτοβουλίες την προσπάθεια μετατροπής της Ευρώπης σε μία πράσινη ήπειρο με βιώσιμη οικονομία, που είναι φιλική προς το κλίμα, και χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση. Οι πράσινες πρακτικές και μια πιο πράσινη συμπεριφορά, είτε γενικά στον τομέα της βιομηχανίας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είτε στον κάθε πολίτη ξεχωριστά, θα μπορούσαν τελικά να συνεισφέρουν στην προστασία και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος.

Η πράσινη πληροφορική είναι ένας όρος που αφορά την τεχνολογική προσέγγιση. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών πλέον αξιοποιούνται για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, εργαλείων και υπηρεσιών, με ενισχυμένες δυνατότητες κοινωνικής δικτύωσης, που έχουν κερδίσει τεράστια αναγνώριση παγκοσμίως σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας των ανθρώπων.

Όπως λέει στη Greenagenda.gr η αναπληρώτρια καθηγήτρια Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, Ζαχαρούλα Ανδρεοπούλου, «η αξιοποίηση της πράσινης πληροφορικής είναι ένας βασικός πυλώνας για την βιώσιμη ανάπτυξη και μάλιστα αποτελεί προαπαιτούμενο. Για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια τις σχετικές οδηγίες και βρίσκεται στη βάση εφαρμογής τους. Έτσι λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε αποτελέσματα έως το 2020. Για παράδειγμα να βελτιώσουμε την καθημερινότητα μας, αφού η πράσινη πληροφορική έχει οικονομική και κοινωνική σημασία. Είναι εξαιρετικά ωφέλιμο ότι ο καθένας από εμάς έχει πλέον τη δυνατότητα να εξοικονομήσει ενέργεια ή ακόμη και να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα».

«Η τεχνολογική προσέγγιση, όταν εφαρμόζεται από τον κάθε πολίτη ή τη βιομηχανία, συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, με δίκτυα ασύρματων αισθητήρων μπορούμε να εξοικονομήσουμε φυσικούς  πόρους στη γεωργία ακριβείας, στην έξυπνη διαχείριση των αναδασώσεων, στην εποπτεία και προστασία του δάσους, στην ορθολογική διαχείριση του νερού, στην πρόληψη φυσικών καταστροφών», εξηγεί, ακόμη, η κα. Ανδρεοπούλου.

Παράλληλα, η πράσινη πληροφορική συμβάλλει στη μείωση κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δραστηριότητες διαφόρων τομέων ενώ βοηθά και στη μείωση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων, στο πλαίσιο μιας συνολικής «πράσινης πολιτικής». Επιπλέον, με αυτήν παρέχονται λύσεις και έξυπνες εφαρμογές που μπορούν τελικά να διαχειριστούν την υπερθέρμανση του πλανήτη, την τοξικότητα, τη χρήση των εδαφών και των υδάτων, τη μείωση του στρώματος του όζοντος και τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα.

«Αξιοποιώντας την τεχνολογία μπορούμε να έχουμε  μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα για το περιβάλλον και να λάβουμε τις σωστές αποφάσεις», υπογραμμίζει η κα. Ανδρεοπούλου και προσθέτει: «Οι έξυπνες συσκευές  μπορούν να μας δώσουν πολλές χρήσιμες πληροφορίες και να κάνουν προσομοίωση ώστε να έχουμε μια απεικόνιση του περιβάλλοντος προς όφελος του πολίτη σε κάποια απασχόλησή μας».

Για παράδειγμα, με ένα drone μπορούμε να πάρουμε φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας από ένα χωράφι. Να κάνουμε εποπτεία και προστασία του δάσους. Με ένα σύστημα ασύρματων αισθητήρων μπορούμε να παίρνουμε συνεχώς δεδομένα, όπως η θερμοκρασία.

Καταληκτικά, η πράσινη πληροφορική συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και τελικά στην ενεργειακή βιωσιμότητα με τεχνολογίες και εφαρμογές για:

• Συστήματα έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, ευφυείς κατοικίες, πράσινες κατασκευές, βιοκλιματική αρχιτεκτονική

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ηλιακή ενέργεια, αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά, κλπ & βιοκαύσιμα)

• Αντιρρυπαντικές τεχνολογίες

• Ορθολογική ανακύκλωση ηλεκτρονικών απορριμμάτων /αποβλήτων (e-waste)

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση