Η Τράπεζα Πειραιώς πούλησε την Tirana Bank έναντι 57,3 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα την ολοκλήρωση της πώλησης της συμμετοχής της (99.83%) στη θυγατρική της στην Αλβανία, Tirana Bank Sh.A., στην Balfin Sh.p.k. και την Komercijalna Banka AD, έχοντας λάβει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές στην Αλβανία, συμπεριλαμβανομένης και της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας (Bank of Albania) καθώς και από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, το συνολικό τίμημα της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε €57,3 εκατ., με «θετική επίπτωση στα κεφάλαια του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς». Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων με ημερομηνία αναφοράς 30.09.2018, η συγκεκριμένη συναλλαγή αυξάνει τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 (CET-1) κατά 11 μονάδες βάσης, μέσω της απελευθέρωσης συνολικού ύψους €0.4δισ. σταθμισμένου έναντι κινδύνων ενεργητικό (Risk Weighted Assets).

Η UniCredit Group ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή. Η Norton Rose Fulbright ενήργησε ως διεθνής νομικός σύμβουλος και η Boga & Associates ενήργησε ως τοπικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς στη συναλλαγή.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση