Η υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα από την Πειραιώς το «κλειδί» για την ανάπτυξή του

Η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα αποτελεί όραμα της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία έχει επιλέξει την ολιστική προσέγγιση του χώρου και την πλήρη στήριξη των αγροτών.

Η σχέση της Τράπεζας Πειραιώς με τον αγροδιατροφικό τομέα ενδυναμώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες, που στηρίζουν τον αγροτικό κόσμο. Μια στήριξη που δεν αφορά μόνο στο χρηματοδοτικό τμήμα, αλλά σε όλα τα επίπεδα, όπως υψηλού επιπέδου τραπεζική εξυπηρέτηση που απολαμβάνουν στις καθημερινές τους συναλλαγές, αλλά και ενθάρρυνση και υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων στον αγροδιατροφικό τομέα.

Η σχέση των αγροτών με την Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδιαίτερα δυνατή και ουσιαστική. Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών την επιλέγει για την είσπραξη των επιδοτήσεών τους. Η Τράπεζα Πειραιώς αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα. Δεν βλέπει αποσπασματικά τον αγρότη, την αγροτική επιχείρηση, τον αγροτικό συνεταιρισμό και τις ομάδες παραγωγών, τους φορείς που εξυπηρετούν τον αγροτικό τομέα. Αντιλαμβάνεται την αγροδιατροφική αλυσίδα ως σύνολο και, μέσω της στοχευμένης χρηματοδότησης ενθαρρύνει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συμμετεχόντων σε αυτή.

Άλλωστε, η υποστήριξη του αγροδιατροφικού τομέα είναι το κλειδί για την ανάπτυξή του. Μια ανάπτυξη που θα προκύψει μέσω του εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της εφαρμογής της επιχειρηματικής σκέψης. Σημαντική είναι η ανάγκη για την υλοποίηση επενδύσεων, ώστε να μειωθεί το κόστος παραγωγής αγροτικών προϊόντων και να αυξηθεί παράλληλα η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα της εκμετάλλευσης. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας και την καλύτερη σύνδεση με τις αγορές.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα προσφέρει ένα ευρύ πακέτο με εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αφορούν στην παροχή ρευστότητας για την κάλυψη τόσο των παραγωγικών, όσο και των επενδυτικών αναγκών των αγροτών, αξιοποιώντας παράλληλα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020. Συγκεκριμένα:

1)      Ρευστότητα για κάλυψη παραγωγικών αναγκών.

  • Συμβολαιακή Τραπεζική. Το πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας χρηματοδοτεί, διασφαλίζει την πώληση και την πληρωμή της αγροτικής παραγωγής, με μόνη εξασφάλιση το συμβόλαιο μεταξύ επιχείρησης και παραγωγού. Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων συμβάλει στη μείωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, καθώς υποστηρίζει χρηματοδοτικά τα καταστήματα γεωργικών εφοδίων.
  • Ανοικτό Δάνειο Αγροτών (ΑΔΑ). Καλύπτει τις ανάγκες της εκμετάλλευσης, με δυνατότητα χορήγησης ποσών προσαρμοσμένων στις εξατομικευμένες παραγωγικές ανάγκες της. Το όριο του ΑΔΑ συνδέεται με το είδος καλλιέργειας ή εκτροφής και το μέγεθος της εκμετάλλευσης.
  • Μικρο-χρηματοδότηση. Ο παραγωγός έχει πρόσβαση σε δάνειο μέχρι 5.000 ευρώ, για άμεση κάλυψη εκτάκτων αγροτικών αναγκών, όπως αποκατάσταση ζημιών γεωργικού εξοπλισμού, μικροεπισκευές και οποιαδήποτε άλλα μη προγραμματισμένα έξοδα.
  • Κάρτα του Αγρότη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δίνει πρόσβαση σε απαραίτητη ρευστότητα, σε όλους τους αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις καλλιεργητικές τους ανάγκες, τη στιγμή που ακριβώς χρειάζεται.

2)      Χρηματοδοτήσεις που προσαρμόζονται στις επενδυτικές ανάγκες

  • Χρηματοδότηση για υλοποίηση σχεδίων βελτίωσης και υπόλοιπων επενδυτικών μέτρων ΠΑΑ. Ένα ολοκληρωμένο πακέτο λύσεων, που περιλαμβάνει το επενδυτικό δάνειο, την εγγυητική επιστολή και το δάνειο έναντι επιχορήγησης για συνολική κάλυψη των αναγκών.
  • Χρηματοδότηση αγοράς γεωργικού εξοπλισμού. Δάνειο αγοράς γεωργικού εξοπλισμού, αλλά και συνεργασία με την εταιρεία Πετρόπουλος Πέτρος ΑΕΒΕ.
  • Χρηματοδότηση αγοράς γης. Το εξειδικευμένο δάνειο, το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα, προσφέρεται σε όλους τους αγρότες, ανεξαρτήτως αν είναι δικαιούχοι οποιασδήποτε μορφής επιδότησης, για αγορά αγροτεμαχίων και ανάπτυξη γεωργικής εκμετάλλευσης.
  • Χρηματοδότηση νέων αγροτών. Εξειδικευμένο τραπεζικό προϊόν, που λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας γεωργικής εκμετάλλευσης κατά την εκκίνησή της. Νέοι αγρότες κάτω των 40 ετών τυγχάνουν και επιδότησης επιτοκίου έως 100% κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας.

3)      Συμβολή στη μείωση των κινδύνων της γεωργικής εκμετάλλευσης, με ασφαλιστικά προϊόντα για την καλύτερη διαχείριση των κινδύνων. H Τράπεζα Πειραιώς, προσφέρει μια ολοκληρωμένη πρόταση ασφάλισης, απόλυτα προσαρμοσμένης σε κάθε ανάγκη του σύγχρονου αγρότη.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση