Η χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων

Ημερίδα με θέμα: Εξοικονόμηση ενέργειας με τη χρήση ηλιοθερμικών συστημάτων διοργανώνεται από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. Ανατολικής Θεσσαλονίκης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε./ Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG SOUTHEAST EUROPE με τίτλο: Διευρύνοντας την αξιοποίηση της Ηλιακής Ενέργειας χρησιμοποιώντας επιτυχημένα μοντέλα.(Widening the Thermal Solar Energy Exploitation by the Successful Models), το Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2012 στις 11:00 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός, αίθουσα D, HELEXPO, με αφορμή την έκθεση INFACOMA 2012.

Σκοπός του έργου είναι να μεταφέρει στις ΝΑ χώρες της Ευρώπης που έχουν περιορισμένες εφαρμογές αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας την τεχνογνωσία και να εισχωρήσουν στην αγορά των ηλιακών θερμικών συστημάτων. Δεδομένου ότι η χώρα μας, βρίσκεται στις πρώτες χώρες στην Ευρώπη αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο όσον αφορά τη χρήση όσο και στις εξαγωγές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η «εμπειρία της Ελλάδας», μπορεί να λειτουργήσει ως ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο.

Παράλληλα το έργο στοχεύει στη διεύρυνση της χρήσης της ηλιακής ενέργειας, να καλυφθεί η προβλεπόμενη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης, να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου καθώς και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες εργασίας στην αγορά των ηλιακών συστημάτων ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!