Θέμα χρόνου το ΠΔ για την προστασία του υγρότοπου της Ψάθας

του Θοδωρή Καραουλάνη

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος γνωστοποιεί, με επίσημο έγγραφο, ότι επίκειται η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υγροτόπου της Ψάθας, κρίνει ότι η διαδικασία έχει προχωρήσει σημαντικά και επιβάλει, για να προλάβει τις «κινήσεις» όσων τυχόν θίγονται, αναστολή τόσο στις οικοδομικές εργασίες στην περιοχή όσο και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Μάλιστα το Υπουργείο κρίνει ότι το ΠΔ μπορεί να ολοκληρωθεί σχετικά σύντομα, επιβάλλοντας την αναστολή για ένα έτος.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση του ΥΠΕΝ, κρίνεται ότι έχει προοδεύσει σημαντικά η διαδικασία προώθησης και έγκρισης του σχεδίου προεδρικού διατράγματος περί προστασίας της συγκεκριμένης περιοχής. Αναφέρει μάλιστα ως κρίσιμους παράγοντες για την εξέλιξη της διαδικασίας την απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου στης 10 Απριλίου και την συνεπακόλουθη κοινοποίησή της μέσω Δημόσιας Ηλεκτρονικής διαβούλευσης που έληξε στις 16 Ιουνίου.

Όπως είναι γνωστό η περιοχή της Ψάθας, του Δήμου Mάνδρας – Ειδυλλίας (ο οποίος έχει ακτές και στο Σαρωνικό και στον Κορινθιακό, ενώ αποτελείται τόσο από παραθάλάσσιες, αγροτικές αλλά και ορεινές περιοχές) αποτελεί δημοφιλή προορισμό για μπάνιο αλλά και για παραθερισμό των κατοίκων της Αττικής, καθώς αποτελεί ακτή στον Κορινθιακό με πολύ όμορφο περιβάλλον, ακριβώς κάτω από τους ορεινούς όγκους των Δερβενοχωρίων.

ψαθα2 (800 x 600)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η νομοθεσία δίνει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, αρμόδιο για θέματα πολεοδομίας, τη δυνατότητα να επιβάλλει αναστολή έκδοσης αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εγρασιών σε μία περιοχή για σύντομο χρονικό διάστημα (συνήθως μέχρι ένα έτος, που μπρεί να παραταθεί για ένα ακόμη) για λόγους προστασίας του φυσικού αλλά και του δομημένου περιβάλλοντος. Η ευχέρεια αυτή δίνεται στο Υπουργείο προκειμένου να προλάβει κινήσεις ιδιωτών όταν είναι γνωστό ότι αλλάζουν οι όροι αδειοδότησης και το τι επιτρέπεται σε μια γειτονιά, σε μια πόλη ή σε μια περιοχή όταν εγκρίνεται ή αλλάζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ή οι ζώνες και περιοχές προστασίας της φύσης. Τελευταίο αντίστοιχο παράδειγμα που έχει καλυφθεί εκτενώς στα ΜΜΕ είναι η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών στον κόλπο της Κυπαρισσίας, όσον αφορά περιοχές προστασίας.

Έτσι λοιπόν, με την Υπουργική απόφαση που υπογράφει ο Γιώργος Σταθάκης αναστέλλεται για ένα χρόνο η έκδοση εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του υγροτόπου Ψάθας του Δήμου Mάνδρας – Ειδυλλίας Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής.

Σύμφωνα με την απόφαση, από την αναστολή έκδοσης αδειών εξαιρούνται οι εγκρίσεις:
α. αδειών κατεδάφισης κατασκευών.
β. εργασιών για λόγους χρήσεως, υγιεινής και ασφάλειας των κτιρίων.
γ. εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια, της
παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012«Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄79), όπως ισχύει, με την προϋπόθεση, για τις περιπτώσεις που απαιτείται, να έχουν αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας (πλην της περίπτωσης στ’ της ανωτέρω παραγράφου 2).

Εξαιρούνται επίσης:
α. οι εργασίες της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α΄79), όπως ισχύει, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, αλλά η προ 48 ωρών έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης και του οικείου Αστυνομικού Τμήματος, (πλην της περίπτωσης ζ της παραπάνω παραγράφου 3.
β. οι εργασίες της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 4067/2012 (Α΄79), όπως ισχύει, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης και εκτελούνται σύμφωνα με τους όρους που ορίζει η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης και ύστερα από δήλωση ανάληψης επίβλεψης από αρμόδιο μηχανικό, που γνωστοποιείται στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

Τα ανωτέρω, με λίγα λόγια, σημαίνουν ότι κανείς δεν μπορεί να εκτελέσει οικοδομικές εργασίες στην περιοχή του Υγροτόπου της Ψάθας, εκτός από τα μερεμέτια και τις εργασίες που δεν επιβαρύνουν σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα μιας κατασκευής.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση