Θέρμη: Στην τελική ευθεία το «Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία»

Στην τελική ευθεία το έργο "Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία" Θέρμης που θα λειτουργεί στο Λιβάδι Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις στο πρώτο κτήριο, όπου θα στεγαστούν οι δράσεις που αφορούν το εκπαιδευτικό σκέλος των δράσεων του Κέντρου, ανακοίνωσε ο δήμος Θέρμης.

Αναλυτικά, πρόκειται για το διώροφο κτήριο το οποίο έχει συνολικό εμβαδόν περίπου 540 τ.μ. σε δύο ορόφους ισόγειο και όροφο. Οι παρεμβάσεις στο κτήριο ολοκληρώνονται τις επόμενες ημέρες, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη στελέχωσή του αρχικά και στη συνέχεια για τη λειτουργία του.

Τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ), όπως είναι γνωστό αποτελούν τη μετεξέλιξη των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και σε αυτά ενσωματώνονται οι δράσεις που αφορούν Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα και σχετικές Σχολικές Δραστηριότητες. O ρόλος των ΚΕΑ είναι σαφώς διαφοροποιημένος από αυτόν των Κέντρων Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και η θεματολογία τους διευρύνεται, ώστε να αποτελέσουν μία ολοκληρωμένη δομή, με διεπιστημονικό αντικείμενο καλύπτοντας όλους κλάδους που σχετίζονται με την εκπαίδευση για την αειφορία.

Η στελέχωσή του ΚΕΑ Θέρμης θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα θα αποτελείται από Παιδαγωγική Ομάδα που θα αποτελείται από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων σχετικών με το έργο του, οι οποίοι επιλέγονται με τις προβλεπόμενες εκ του Νόμου διαδικασίες.

Αναλυτικά τα Κ.Ε.Α., στα οποία μετατρέπονται τα υφιστάμενα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) έχουν ως αποστολή:

α) την υποστήριξη των σχολικών μονάδων σε θέματα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, με έμφαση στο περιβάλλον και σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη, όπως η υγεία και ο πολιτισμός,
β) τη διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας, για τη διασφάλιση της αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος και την ανάδειξη βιώσιμων λύσεων στα τοπικά ζητήματα.

2. Ο ρόλος των Κ.Ε.Α. είναι παιδαγωγικός, εκπαιδευτικός, επιστημονικός και ερευνητικός και για την εκπλήρωση της αποστολής τους ασκούν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Αναπτύσσουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της περιοχής ευθύνης τους. Επίσης, το Κέντρο θα επισκέπτονται σχολικές μονάδες άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων ή περιοχών, οι οποίες θα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα προγράμματα αυτά και οι δράσεις υλοποιούνται στις εγκαταστάσεις των Κ.Ε.Α., σε επιλεγμένους κατάλληλους χώρους και στις σχολικές μονάδες.
β) Υποστηρίζουν και καθοδηγούν τις σχολικές μονάδες σχετικά με:

1) την ανάπτυξη και την υλοποίηση εκπαιδευτικού σχεδίου δράσης για το περιβάλλον και την αειφορία και την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας σε όλες τις λειτουργίες της σχολικής ζωής και

2) τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και σε τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή δίκτυα σχετικά με την εκπαίδευση για την αειφορία, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διοικητικές δομές της Εκπαίδευσης.

3) Συνεργάζονται με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα και δημόσιους ή ιδιωτικούς επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της περιοχής τους, για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη ερευνητικών δράσεων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

4) Ιδρύουν και συντονίζουν Δίκτυα (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και διεθνή) του Κ.Ε.Α. και αποφασίζουν τη συμμετοχή τους σε Δίκτυα άλλων Κ.Ε.Α. ή σχολικών μονάδων.

Επιπλέον, ο Δήμος Θέρμης ως μέλος του Δικτύου ¨Πόλη που Μαθαίνει" της UNESCO, θα χρησιμοποιεί το Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία που θα λειτουργεί στο Λιβάδι, για δράσεις που θα υλοποιούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης ή άλλων δραστηριoτήτων.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση