Θέσεις εργασίας από τον ΑΡΧΕΛΩΝ

Θέσεις εργασίας προσφέρει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ.

Ο Σύλλογος αναζητεί νέους υπευθύνους υλοποίησης προγραμμάτων πεδίου σε περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Προσφέρεται άμεση πρόσληψη για 8μηνη έως 12μηνη πλήρη απασχόληση, με δυνατότητα ανανέωσης και για επόμενα χρόνια.

«Οι εν λόγω συνεργάτες θα πρέπει να έχουν θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και σχετικές γνώσεις και εμπειρία, κατά προτίμηση σε προγράμματα του ΑΡΧΕΛΩΝ», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΑΡΧΕΛΩΝ, θα πρέπει:

- Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ - μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία θα συνεκτιμηθούν, να μιλούν και να γράφουν άπταιστα ελληνικά και πολύ καλά αγγλικά, να είναι πρακτικοί και οργανωτικοί, να είναι εξαιρετικοί οδηγοί και να προτίθενται να διαμένουν 6 περίπου μήνες (από Μάιο έως Οκτώβριο) στην περιοχή υλοποίησης των προγραμμάτων. Να έχουν δυνατότητα εργασίας με ελαστικό ωράριο και συχνές μετακινήσεις. Να έχουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας με έλληνες και αλλοδαπούς εθελοντές- ερευνητές πεδίου. Να έχουν δίπλωμα χειριστή ΣμηΕΑ (drone) ή διάθεση να αποκτήσουν τέτοιο δίπλωμα (με έξοδα του ΑΡΧΕΛΩΝ)

Τα καθήκοντα των υπεύθυνων προγραμμάτων πεδίου θα είναι τα εξής:

- Οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων monitoring ενημέρωσης κοινού , σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό/ προϋπολογισμό
- Συνεχής συνεργασία με το εποχικό προσωπικό (field leaders) και τους εθελοντές, που περιλαμβάνει, επίβλεψη όλων των δράσεων, παραλαβή και έλεγχο όλων των σχετικών αναφορών και βάσεων δεδομένων
- Διαχείριση, εμψύχωση & αξιολόγηση εποχικού προσωπικού και εθελοντών
- Διαχείριση υλικού οικονομικών πόρων και τήρηση ταμείου
- Ευθύνη και μέριμνα για καλή λειτουργία & συντήρηση εξοπλισμού (αυτοκίνητα, υπολογιστές και λοιπά υλικά γραφείου, επιστημονικός εξοπλισμός κ.λ.π.)
- Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των υποδομών διαμονής
- Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία υποδομών ενημέρωσης
- Υλοποίηση και παρακολούθηση πτήσεων ΣμηΕΑ (drone) σε παραλίες ωοτοκίας και στο θαλάσσιο χώρο
- Επαφή με τοπική κοινωνία, τοπικές αρχές, Φορείς Διαχείρισης
- Συγγραφή άρθρων, δελτίων τύπου και επικοινωνία με ΜΜΕ

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει:

- Άμεση πρόσληψη για 8μηνη έως 12μηνη πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα ανανέωσης και για επόμενα χρόνια
- Διαμονή στις περιοχές προγραμμάτων πεδίου
- Αναλυτική ενημέρωση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ.
- Εκπαίδευση σε χειρισμό Drones
- Δυνατότητα επαγγελματικής εμπειρίας σε μια από τις μεγαλύτερες Περιβαλλοντικές Οργανώσεις στη χώρα

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται, καλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα με σύντομη επιστολή αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν και είναι ικανοί να αναλάβουν τις θέσεις αυτές στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@archelon.gr , αναγράφοντας τον Κωδικό (ΥΠ_Πεδίου). Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικά δεδομένα.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Βιογραφικών: 23/03/2018

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση