Θέσεις εργασίας για τρία «πράσινα» έργα στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Τρεις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ισάριθμες θέσεις εκτάκτου προσωπικού, σε τρία «πράσινα» προγράμματα, κατά της κλιματικής αλλαγής, εξέδωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ο λόγος για τα προγράμματα «TERRACESCAPE - Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή», «SOCLIMPACT - DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond» και «Med-Gold - Turning climate-related information into added value for traditional MEDiterranean Grape, Olive and Durum wheat food systems».

Αναλυτικά οι τρεις προσκλήσεις:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση έκτακτου προσωπικού κατόχου Διδακτορικού θετ. επιστ. - TERRACESCAPE

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού κατόχου Διδακτορικού τίτλου θετικών επιστημών με εξειδίκευση στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ, με αντικείμενο την «Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση κλιματικών-μετεωρολογικών δεδομένων και τάσεων για τη μελέτη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον αγροτικό τομέα της Μεσογείου – κωδικός θέσης 1687» στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «TERRACESCAPE - Μετατροπή των εγκαταλειμμένων τοπίων αναβαθμίδων σε πράσινες υποδομές μέσω συμμετοχικής επιστασίας γης για καλύτερη προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή» που χρηματοδοτείται από το LIFE.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτ. θετ επιστ.-SOCLIMPACT

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου θετικών επιστημών με εξειδίκευση στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ, με αντικείμενο την «Επεξεργασία και στατιστική ανάλυση κλιματικών και μετεωρολογικών δεδομένων και τάσεων για τη μελέτη επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε νησιωτικές περιοχές της Μεσογείου – κωδικός θέσης 1686» στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «SOCLIMPACT - DownScaling CLImate imPACTs and decarbonisation pathways in EU islands, and enhancing socioeconomic and non-market evaluation of Climate Change for Europe, for 2050 and beyond» που χρηματοδοτείται από το H2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία θέση έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτ. θετ επιστ.-MedGold

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού κατόχου μεταπτυχιακού τίτλου θετικών επιστημών με εξειδίκευση στις Επιστήμες Περιβάλλοντος, που θα απασχοληθεί στο ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ, με αντικείμενο την «Επεξεργασία και ανάλυση παρατηρησιακών και μοντελικών δεδομένων - Υπολογιστική υποστήριξη – κωδικός θέσης 1686» στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Med-Gold - Turning climate-related information into added value for traditional MEDiterranean Grape, Olive and Durum wheat food systems» που χρηματοδοτείται από το H2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση