Θέση εργασίας: Ζητείται υπεύθυνος επικοινωνίας για το πρόγραμμα προστασίας του Ασπροπάρη

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Περιβαλλοντική Οργάνωση για την προστασία των πουλιών και των βιοτόπων τους, αναζητά τοπικό συνεργάτη Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που θα εργαστεί για την προστασία του κρισίμως απειλούμενου με εξαφάνιση γύπα Ασπροπάρη. Ο/η συνεργάτης θα πρέπει να διαθέτει ικανότητες να επικοινωνήσει τους στόχους και τις δράσεις του Προγράμματος LIFE+ "Επείγουσα δράση για την ενδυνάμωση του βαλκανικού πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη διασφάλιση της μεταναστευτικής του διαδρομής" στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σε τοπικούς φορείς και ομάδες χρηστών γης, στην εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και στο ευρύ κοινό.

Περιγραφή θέσης:

Γενικά Καθήκοντα

Ο Τοπικός Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης θα αναλάβει τον συντονισμό και την υλοποίηση των τοπικών δράσεων επικοινωνίας και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στις περιοχές του Προγράμματος (περιοχή Μετεώρων και Ιωαννίνων), με έδρα την περιοχή Τρικάλων - Καλαμπάκας, σε συνεργασία με τον Συντονιστή του Προγράμματος και το υπόλοιπο προσωπικό της Ορνιθολογικής.

Αναλυτικά καθήκοντα

Ο Τοπικός Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναλαμβάνει, σε συνεργασία και βάσει των κατευθύνσεων του Συντονιστή του Προγράμματος και των Υπευθύνων Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ορνιθολογικής, την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του Προγράμματος:
• Παραγωγή έντυπου και οπτικοαουστικού επικοινωνιακού υλικού
• Ενημέρωση ιστότοπου και social media του Προγράμματος
• Σύνταξη και προώθηση Δελτίων Τύπου σε ΜΜΕ
• Διοργάνωση Συνεντεύξεων Τύπου, εκδηλώσεων και ημερίδων
• Επικοινωνία με σχολεία για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επισκέψεων σε σχολικές μονάδες των περιοχών του Προγράμματος
• Συντονισμό των σχολικών ομάδων που θα συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
• Σύνταξη τακτικών αναφορών στο πλαίσιο του Προγράμματος

Απαραίτητα προσόντα:

• Πτυχίο σε πεδίο συναφές με το Περιβάλλον ή την Επικοινωνία
• Τουλάχιστον διετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
• Επικοινωνιακή ευχέρεια, άνεση και μεταδοτικότητα στον προφορικό λόγο, ικανότητα γραπτών, προφορικών και ηλεκτρονικών παρουσιάσεων
• Εμπειρία στη διαχείριση ιστοσελίδων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
• Ικανότητα συγγραφής άρθρων και ανακοινώσεων σε συνεργασία με την ομάδα της Ορνιθολογικής
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, γραπτά και προφορικά
• Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων MS OFFICE
• Δίπλωμα οδήγησης
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)
• Δυνατότητα άμεσης έναρξης εργασίας σε περίπτωση επιλογής.

Επιθυμητά προσόντα:

• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε πεδίο συναφές με το Περιβάλλον ή την Επικοινωνία (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Πολιτικής Επικοινωνίας κ.λπ.)
• Εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης)
• Εμπειρία σε μεθόδους και τεχνικές εμψύχωσης ομάδων (παιδιών ή /και ενηλίκων)
• Γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας οπτικοακουστικού υλικού (Photoshop, illustrator κ.λπ.)
• Εμπειρία στη δημιουργία υλικού επικοινωνίας
• Ικανότητα να θέτει προτεραιότητες και να τηρεί χρονοδιαγράμματα
• Εμπειρία σε περιβαλλοντικά θέματα και στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
• Εντοπιότητα
Διαδικασία αίτησης

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και μία συνοδευτική επιστολή στο pkordopatis@ornithologiki.gr, υπόψη Π. Κορδοπάτη, μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2017.

Τόσο το βιογραφικό όσο και η συνοδευτική επιστολή (1 σελίδα) πρέπει να καλύπτουν ξεκάθαρα όλα τα αντικείμενα που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με το προφίλ του υποψηφίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση