Θέση εργασίας στον σύλλογο προστασίας θαλάσσιας χελώνας ΑΡΧΕΛΩΝ

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ αναζητά υπεύθυνο υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων πεδίου με θέληση και ενθουσιασμό για την προστασία της φύσης και σχετικές γνώσεις και εμπειρία. Τα προγράμματα πεδίου περιλαμβάνουν δράσεις καταγραφής και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.

Έδρα: Αθήνα (από μέσα Οκτωβρίου έως Απρίλιο) και περιοχή υλοποίησης των προγραμμάτων (από Μάιο έως Οκτώβριο).

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο στη Βιολογία/Περιβάλλον/Επιστήμες θάλασσας και άλλα συναφή με τα καθήκοντα αντικείμενα
 • Εργασιακή εμπειρία (όχι απαραίτητα στον κλάδο)
 • Γνώσεις Η/Υ (MS Office)
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Δίπλωμα αυτοκινήτου- έμπειρος οδηγός
 • Δυνατότητα εργασίας με ελαστικό ωράριο και συχνές μετακινήσεις
 • Δυνατότητα διαμονής και εργασίας για 6 περίπου μήνες (από Μάιο έως Οκτώβριο) στην περιοχή υλοποίησης των προγραμμάτων.

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία σε project management / human resource management
 • Μεταπτυχιακό σε συναφές με τα καθήκοντα αντικείμενο
 • Συγγραφή επιστημονικού περιεχομένου
 • Εμπειρία σε οργάνωση ερευνητικών εργασιών πεδίου/ συλλογή στοιχείων
 • Εμπειρία σε οργάνωση δράσεων ενημέρωσης
 • Συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα για την προστασία της φύσης, κατά προτίμηση του ΑΡΧΕΛΩΝ

Δεξιότητες:

• Συνεργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
• Δυναμικός χαρακτήρας, με ικανότητα να ηγείται ομάδας
• Ψυχραιμία και προσαρμοστικότητα
• Οργανωτικές δεξιότητες
• Κριτική ικανότητα, Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών
• Επιμονή
• Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Τα καθήκοντα του υπεύθυνου προγράμματος πεδίου θα είναι τα εξής:

 • Εκτέλεση και συντονισμός του προγράμματος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό/ προϋπολογισμό
 • Συντονισμός και εκτέλεση των δράσεων του προγράμματος
 • Διαχείριση, εμψύχωση & αξιολόγηση εποχικού προσωπικού, υπεύθυνων πεδίου και εθελοντών
 • Παραλαβή και έλεγχος όλων των σχετικών αναφορών και βάσεων δεδομένων
 • Σύνταξη αναφορών, απολογισμού, αξιολόγησης και στοχοθεσίας
 • Επικοινωνία και διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος
 • Παρακολούθηση και τήρηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης
 • Οικονομική διαχείριση σε συνεργασία με τον εσωτερικό λογιστή (διαχείριση υλικού οικονομικής ενίσχυσης και τήρηση ταμείου)
 • Διαχείριση και τήρηση φακέλου του προγράμματος (οργάνωση και αρχειοθέτηση)
 • Συντονισμός λειτουργικών αναγκών πεδίου – συλλογής στοιχείων
 • Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση και λειτουργία υποδομών ενημέρωσης
 • Ευθύνη και μέριμνα για καλή λειτουργία & συντήρηση εξοπλισμού (αυτοκίνητα, υπολογιστές και λοιπά υλικά γραφείου, επιστημονικός εξοπλισμός κ.λ.π.)
 • Ευθύνη και μέριμνα για τη συντήρηση του εξοπλισμού και των υποδομών διαμονής

Άλλα καθήκοντα

 • Συμμετοχή στην επιλογή των εποχικών συνεργατών και των υπεύθυνων πεδίου και στην οργάνωση της εκπαίδευσής τους
 • Ανάπτυξη συνεργασιών και διοργάνωση εκδηλώσεων με την τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές
 • Συμμετοχή σε προετοιμασία μελλοντικών δράσεων
 • Σύνταξη μηνιαίων εκθέσεων προόδου των προγραμμάτων και φύλλων κατανομής χρόνου
 • Συγγραφή άρθρων, δελτίων τύπου και επικοινωνία με ΜΜΕ
 • Συμμετοχή στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων
 • Ανάπτυξη και διεύρυνση επαγγελματικών επαφών και Networking

Ο ΑΡΧΕΛΩΝ προσφέρει:

 • Άμεση πρόσληψη για 12μηνη πλήρη απασχόληση και με δυνατότητα ανανέωσης και για επόμενα χρόνια
  Διαμονή στις περιοχές προγραμμάτων πεδίου
 • Αναλυτική ενημέρωση για την οργάνωση του ΑΡΧΕΛΩΝ και των προγραμμάτων πεδίου, και υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του έργου από την ομάδα των κεντρικών γραφείων του ΑΡΧΕΛΩΝ.

Δείτε πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις, τις περιοχές προγραμμάτων και την ιστορία του ΑΡΧΕΛΩΝ στην ιστοσελίδα μας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με σύντομη επιστολή, αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους θέλουν και είναι ικανοί να αναλάβουν τη θέση αυτή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@archelon.gr, αναγράφοντας τον Κωδικό (ΥΠ-Πεδίου). Θα τηρηθεί εχεμύθεια σε σχέση με προσωπικά δεδομένα.

Τελική Ημερομηνία Υποβολής Βιογραφικών: 20 /01/2022.
Η επιλογή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση