Θερινό σχολείο για δασολόγους στην Πρέσπα 2016

Είσαι φοιτητής δασολογίας ή επαγγελματίας δασολόγος; Μάθε για το θερινό σχολείο «Διαχείριση Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων» στην Πρέσπα και κάνε αίτηση έως τη Δευτέρα 23 Μαΐου.

«Διαχείριση Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων» 24 Ιουνίου -1 Ιουλίου

Θεματικές ενότητες: Κατά τη διάρκεια του Θερινού Σχολείου θα καλυφθούν οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

1) Δασικοί τύποι οικοτόπων στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και γνωρίσματα του τύπου οικοτόπου προτεραιότητας Ελληνικά Δάση Αρκεύθου» (κωδ. 9562)

2) Σχεδιασμός διατήρησης δασικών τύπων οικοτόπων

3) Αγροδασοπονία και χλωριδική ποικιλότητα

4) Εφαρμογή και παρακολούθηση μέτρων διατήρησης και αποκατάστασης

5) Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης 1: αναπαραγωγή, αναγέννηση και φυτρωτικότητα

6) Εφαρμογή μέτρων διαχείρισης 2: διαχείριση έργου και δεδομένων

7) Κοινωνική διαφοροποίηση στην αντίληψη της αξίας των δασολιβαδικών οικοσυστημάτων

Αντικείμενα εργασίας:

 • Αρχές σχεδιασμού διαχείρισης και αποκατάστασης.
 • Βασικά στοιχεία του θεσμικού πλαισίου διαχείρισης και αποκατάστασης.
 • Ορισμός και τυπολογία αγροδασοπονικών συστημάτων με έμφαση στα δασολιβαδικά συστήματα.
 • Η σημασία των δασολιβαδικών συστημάτων για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλων λειτουργιών-υπηρεσιών των οικοσυστημάτων.
 • Ποσοτικοποίηση της χλωριδικής ποικιλότητας.
 • Παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις για τη διαχείριση των δασολιβαδικών συστημάτων, μέτρα διατήρησης, ανόρθωσης και αποκατάστασης.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση του Θερινού Σχολείου οι συμμετέχοντες αναμένεται να έχουν εξοικειωθεί με:

 • Τις ειδικότερες απαιτήσεις διατήρησης των δασικών τύπων οικοτόπων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.
 • Τις μεθόδους αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης των δασικών τύπων οικοτόπων.
 • Τις μεθόδους σχεδιασμού της διαχείρισης των δασικών τύπων οικοτόπων.
 • Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ελεγχόμενης βόσκησης για την επίτευξη ειδικότερων κοπών διαχείρισης.
 • Την ανάγκη ενσωμάτωσης της παρακολούθησης στην τακτική διαχείριση.
 • Τις δυνατότητες ποσοτικοποίησης και παρακολούθησης της χλωριδικής ποικιλότητας.
 • Το ιδιαίτερης σημασίας δάσος αρκεύθων των Πρεσπών, κατανοώντας την βιογεωγραφική και ιστορική του αξία.
 • Τη σημασία μνημειακών δασών για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, των πολιτιστικών τοπίων και της ιστορίας Θερινό σχολείο στην Πρέσπα

Ομιλητές/Διδάσκοντες

Δρ. Μιχάλης Βραχνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΙ Θεσσαλίας Δρ. Θεοδώρα Μέρου, Καθηγήτρια του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Δρ. Γιώργος Φωτιάδης, Επιστημονικός συνεργάτης της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και του Τμήματος Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας Δρ. Πέτρος Κακούρος, Δασολόγος, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων

Διοργάνωση

Το θερινό σχολείο διοργανώνει η Εταιρία Προστασίας Πρεσπών με την υποστήριξη του Ελ ληνικού Κέντρου Βιοτόπου Υγροτόπου, του ΤΕΙ Θεσσαλίας, του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Το Θερινό σχολείο πραγ ματοποιείται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE+ Φύση (2013-2017):«Απο- κατάσταση και Διατήρηση του Τύπου Οικοτόπου Προτεραιότητας *9562 Ελληνικά Δάση Αρκεύθου (Juniperetum excelsae) στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών». Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το χρηματοδοτικό μέσο LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πληροφορίες για τους Ενδιαφερόμενους

Στο θερινό σχολείο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές δασολογίας/δασοπονίας και επαγγελματίες δασολόγοι. Απαραίτητα προσόντα: γνώση αγγλικής γλώσσας και ικανότητα εργασίας στο πεδίο. Ο συνολικός αριθμός συμμετεχόντων για το πενθήμερο θερινό σχολείο θα είναι 10 άτομα. Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από τριμελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους Δρ. Γιώργο Φωτιάδη, Δρ. Πέτρο Κακούρο και Ειρήνη Κουτσερή (MSc).

Δίδακτρα

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Διαμονή και μετακίνηση

Το θερινό σχολείο καλύπτει τα έξοδα διαμονής και μετακίνησης. Οι συμμετέχοντες θα διαμείνουν σε ξενώνα της περιοχής. Λεπτομέρειες για τον ξενώνα και τρόπο μετακίνη- σης στην Πρέσπα, θα δοθούν μετά την επιλογή των συμμετεχόντων στο θερινό σχολείο.

Η αίτηση συμμετοχής πρέπει να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και να αποσταλεί στο info@junex.gr έως τη Δευτέρα 23 Μαΐου

Πληροφορίες Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την οργάνωση του Θερινού Σχολείου «Διαχεί- ριση Δασολιβαδικών Οικοσυστημάτων» μπορείτε να απευθυνθείτε στα: e-mail: info@junex.gr Τηλέφωνο: 23850 51211

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση