Θερμοκήπια δημιουργούν θέσεις εργασίας στην Ξάνθη

Επένδυση  ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, τόσο για τη Ξάνθη, όσο και για την ευρύτερη περιοχή θα αποτελέσει  μετά την ολοκλήρωσή της στα 100.000 τ.μ. θερμοκηπιακής κάλυψης. Σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων   θα προσφέρει 25 μόνιμες θέσεις εργασίας και περίπου 40 εποχιακές.Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο της εκπλήρωσης του στρατηγικού σχεδιασμού για την επενδυτική αξιοποίηση της σχολάζουσας δημόσιας γης που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τον πρόσφατο Νόμο 4061 ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, μακροχρόνιας μίσθωσης, έκτασης 225.132  τ.μ. στην περιοχή του Αγροκτήματος Ερασμίου, του Νομού Ξάνθης.

Η έκταση κατοχυρώθηκε σε εταιρεία, που αναδείχθηκε ύστερα από δημοπρασία για τη δημιουργία θερμοκηπίων για την παραγωγή επιτραπέζιας ντομάτας, καθώς και άλλων θερμοκηπιακών προϊόντων, με τη μέθοδο της υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς η περιοχή προσφέρεται λόγω ύπαρξης γεωθερμικού πεδίου για παραγωγή με χαμηλό κόστος ενέργειας, ενώ παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω  και του πλούσιου υδροφόρου ορίζοντα (πολύ καλή ποιότητα νερού για άρδευση κ.α). Η διάρκεια της παραχώρησης και σε αυτήν την περίπτωση, όπως προβλέπεται από το Νόμο, ορίζεται στα 25 έτη και αρχίζει από την 1η Απριλίου 2013, με δυνατότητα παράτασης με ανώτατο όριο για επιπλέον 10 έτη. Το ετήσιο τίμημα από την παραχώρηση του ακινήτου θα καταβάλλεται ως έσοδο υπέρ του Δημοσίου.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!