Θεσσαλονίκη: Δεύτερη συνάντηση των φορέων του Bioregio στο ΑΠΘ

Η δεύτερη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων του έργου BIOREGIO που διοργανώνουν το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων του ΑΠΘ (3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη).

Το έργο BIOREGIO χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020 και έχει ως στόχο την τόνωση της ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας στο πεδίο των ρευμάτων οργανικών υπολειμμάτων/αποβλήτων. Με οκτώ εταίρους από έξι διαφορετικές χώρες, το πρόγραμμα BIOREGIO επιδιώκει να επηρεάσει τις οικονομικές πολιτικές αναφορικά με την αποδοτική χρήση οργανικών πόρων και να ενισχύσει την περιφερειακή βιο-οικονομία. Το έργο προωθεί την τεχνογνωσία σχετικά με τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες καθώς και τα μοντέλα συνεργασίας.

Στη 2η συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων BIOREGIO θα συμμετέχουν εκπρόσωποι του  Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης/ Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, ΑΠΘ καθώς και της Τοπικής  Ομάδας Εμπλεκόμενων Φορέων (Local Stakeholder Group / LSG). Αντικείμενο της συνάντησης είναι η ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με τους στόχους του ευρωπαϊκού έργου BIOREGIO, η συγκέντρωση δεδομένων για τις περιφερειακές πολιτικές κυκλικής οικονομίας καθώς και η προετοιμασία για την 2η διαπεριφερειακή συνάντηση του έργου.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

12:30-12:45     Προσέλευση - Εγγραφές
12:45-13:00     Χαιρετισμός Έλληνα συντονιστή του έργου  BIOREGIO
13:00-13:15    Παρουσίαση του έργου BIOREGIO
13:15-13:30    Αποτελέσματα της 1ης διαπεριφερειακής συνάντησης στην Φινλανδία
– To παράδειγμα της περιφέρειας Pajat-Hame
13:30-13:45     Αναγνώριση πολιτικών κυκλικής οικονομίας για τα βιο-απόβλητα
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Το ερωτηματολόγιο του έργου BIOREGIO
13:45-14:30 Συζήτηση: Η σύνδεση εργαλείων πολιτικής και  περιφερειακών
στρατηγικών στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας
14:30-15:00 Συμπεράσματα, επόμενα βήματα

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση