Θεσσαλονίκη: Πράσινο Σημείο με 821.000 ευρώ στη Μενεμένη

Την απόφαση για την υλοποίηση της δημιουργίας Πράσινου Σημείου και Δικτύωσή του στον δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου στην τακτική συνεδρίαση της Δευτέρας 3/2. Η υλοποίηση του εγχειρήματος εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» ενώ η χρηματοδότηση θα γίνει στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» που διαχειρίζεται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με το ποσό των 821.363,48€.

Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία Πράσινου Σημείου η οποία θα πραγματοποιηθεί σε δημοτικό οικόπεδο στην οδό Μικράς Ασίας 12 στη Μενεμένη, έκτασης 4.160,65m2, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

Στο δημοτικό οικόπεδο και στο υπάρχον βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

• Χωματουργικές, για την διαμόρφωση του υπαίθριου χώρου.
• Διαμόρφωσης υφιστάμενων υπαίθριων χώρων για την αποθήκευση ογκωδών, πράσινων και
ανακυκλώσιμων ΑΣΑ.
• Εσωτερικής οδοποιίας.
• Οικοδομικές εργασίες συντήρησης στην περίφραξη και την πύλη εισόδου.
• Κτηριακές εργασίες επισκευής στο υφιστάμενο βιομηχανικό μεταλλικό κτήριο.
• Διαχείρισης όμβριων υδάτων και αντιπλημμυρικής προστασίας.
• Βοηθητικών δικτύων υποδομής.

Τέλος, προβλέπονται «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας» προς τους κατοίκους του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής τους, οι οποίες περιλαμβάνουν Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας και Ευαισθητοποίησης, καταχωρήσεις στον τύπο και στα ΜΜΕ, κατασκευή ιστοσελίδας, ενημερωτικά έντυπα, οδηγούς, εγχειρίδια.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση